De initiatiefnemers

  • Logo ActiZ | organisatie van zorgondernemers
  • Logo Aedes vereniging van woningcorporaties
  • Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Logo Taskforce Wonen en Zorg
  • Logo Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Logo Zorgverzekeraars Nederland
Terug naar boven