Cooplink van start

Cooplink is onlangs als vereniging en kennisnetwerk van en door wooncoöperaties van start gegaan. Cooplink is dé plek waar wooncoöperaties mede-wooncoöperaties (in oprichting) kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. De Woonbond, Woningbouwvereniging Gelderland, Stichting !Woon en Vereniging Gemeenschappelijk Wonen stonden aan de wieg van Cooplink.

De vereniging gaat nu zelfstandig verder. Vanuit Cooplink worden bijeenkomsten georganiseerd. Ook lokale en landelijke belangenbehartiging is een taak van de kersverse vereniging. Thema’s als financiering, wet- en regelgeving en verduurzaming krijgen de komende tijd volop aandacht.

Meer informatie hier

Op het marktplein tijdens het congres  is er ook aandacht voor burgerinitiatieven bij de stand van Nederland Zorg Voor Elkaar (NLZVE). NLZVE  deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek met elkaar op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten burgerinitiatieven op landelijk niveau. NLZVE en Cooplink werken samen.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven