Veel eenzaamheid onder ouderen met migratieachtergrond

Er is inmiddels de nodige kennis opgedaan over eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond. Maar het toepassen van de resultaten en kennis heeft nog niet het gewenste effect. Zo luidt de conclusie op een studiemiddag die Kennisplatform Integratie & Sameneving (KIS) onlangs organiseerde. Er is teveel aandacht voor zorg voor ouderen en te weinig voor welbevinden, vonden de deelnemers.

Tineke Fokkema, bijzonder hoogleraar Ageing, Families en Migration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft kwantitatief onderzoek naar eenzaamheid onder migrantenouderen gedaan. Ouderen met een migratieachterrgond voelen zich veel eenzamer dan ouderen zonder migratieachtergrond. Nader onderzoek naar de verschillen in eenzaamheid tussen man en vrouw, tussen stad en platteland en andere etnische groeperingen is nodig.

Op het congres is er een workshop van zorgorganisatie MOB over wooncomplexen voor ouderen met een migratieachtergrond.

Lees hier meer

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven