De derde levensfase: het geschenk van de eeuw

De komende decennia stijgt het aantal mensen in de derde levensfase van 2,4 miljoen (2018) naar 3,2 miljoen in 2040. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) schrijft in haar advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ dat het maatschappelijk potentieel meer verzilverd kan worden. Veel van deze ouderen zijn over actief als vrijwilliger of geven mantelzorg. Soms lopen zij tegen belemmeringen aan om een bijdrage te kunnen leveren.

Er is volgens de RVS  generatiebewust beleid nodig. Bijvoorbeeld door het faciliteren van mogelijkheden om in de derde levensfase nog (deels) te blijven werken. Of door het realiseren van een breder en passender aanbod aan woonvormen voor mensen in de derde levensfase, zodat de doorstroom op de woningmarkt verbetert. En zij in hun vierde levensfase langer veilig zelfstandig kunnen wonen en zo minder behoefte hebben aan zorg of ondersteuning. De RVS pleit voor meer mogelijkheden voor gemeenschappelijk wonen en andere woonvormen, meer bewustwording en voorlichting en ruimte voor burgerinitiatieven.

OP het congres Thuis in de wijk zijn er workshops over woonvormen, zoals het Knarrenhof, Thuishuis en woongemeenschappen, maar ook over voorlichting zoals Wonen met gemak en burgerinitiatieven, zoals Zorg voor later en zorgcoöperatie Austerlitz. Er is een afterlunch-sessie over de stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

Lees meer.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven