Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’

De commissie heeft het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ op woensdag 15 januari 2020 aangeboden aan minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS. In het advies staat dat het nodig is nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering en in lokale en regionale samenwerking om zorg voor thuiswonende ouderen op peil te houden.

De commissie formuleert in haar advies 35 aanbevelingen die zij toetst aan de vier principes van de REIS:

  • Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren?
  • Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals?
  • Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg?
  • Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en professionals?

De commissie verzamelt reacties op het advies en komt voor de zomer met een nieuwe versie. Lees meer.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven