Digitale kettingbrief wonen en zorg

In een digitale kettingbrief hebben ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg rondom de gemeenteraadsverkiezingen adviezen, tips en voorbeelden gedeeld waarvan zij menen dat de raadsleden en wethouders daar de volle aandacht voor zouden moeten hebben. 

De kettingbrief startte met de vraag wat de eerste stappen rondom de woonzorgopgave voor een nieuwe coalitie moeten zijn. 'De regie pakken' en 'een brede aanpak' kwam naar voren als antwoord. Vervolgens is gevraagd waar de sleutel voor het aanpakken van de woonzorgopgave ligt. Urgentiebesef, daar gaat het om. Lees meer op de site van de Taskforce Wonen en Zorg.

Op het congres Thuis in de wijk op 16 mei in Amersfoort vindt er een talkshow plaats onder leiding van Oscar Kocken met bijdragen van Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg en wethouder in Nieuwegein en anderen betrokkenen bij de Taskforce.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven