Praktijksessies

Onderstaande lijst van praktijksessies is nog lang niet compleet maar geeft wel alvast een indruk wat je op het congres onder meer kunt verwachten.


Ervaringen uit de Thuisplusflats in Rotterdam

In 2021 zijn in Rotterdam zes bestaande seniorencomplexen omgevormd tot Thuisplusflat. Een Thuisplusflat is bedoeld voor Rotterdammers van 55 jaar en ouder mét en zonder zorgvraag. In een Thuisplusflat hebben bewoners een eigen appartement, maar in de gemeenschappelijke ruimte vinden dagelijks activiteiten plaats. Ook heeft de Thuisplusflat een vast zorg- en ondersteuningsteam van één preferente zorgaanbieder die zorg levert vanuit de Wmo, Zvw (wijkverpleging) en Wlz (mpt/vpt). Zo kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen en is er zorg en ondersteuning dichtbij wanneer dit nodig is. Ook zet de Thuisplusflat in op het tegengaan van de versnippering in de zorg en het toenemende personeelstekort in de zorg.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Hanneke Schottert projectleider van de Thuisplusflat van de gemeente Rotterdam vertelt meer hierover.


Scheiden van wonen en zorg in de wijk, hoe dan?

Hoe kunnen wij als ouderen doorleven en van betekenis blijven op een plek waar het veilig en gezellig is? En waar zorg aanwezig is als dat nodig is. Corporatie Habion transformeert bestaand vastgoed naar moderne doorleefhuizen. Bewoners hebben zorg nabij, kijken naar elkaar om en leven in een veilige gezellige setting. Op diverse plekken in het land huren de bewoners van Habion een woning en krijgen ze zorg via VPT (Volledig Pakket Thuis) of MPT (Modulair Pakket thuis).

Hoe krijgt de zorgorganisatie de business case rond? En hoe zorg je voor een optimale mix aan bewoners?

Willeke Janssen, regisseur bij Habion, vertelt samen met een zorgorganisatie en twee bewoners over de aanpak van Habion. In een interactieve sessie denkt en doe je mee aan het zoeken naar verdere oplossingen.


Voorsorteren met de voorzorgcirkel

Voorsorteren op de ouderdom is raadzaam. Maar hoe doe je dat? Henk Geene is bezig met het opzetten van voorzorgcirkels in diverse gemeenten. Dat zijn netwerken van ongeveer tien tot dertien personen. Dat kunnen ouderen zijn, familieleden, vrijwilligers en buren. Een deel van hen heeft een zorgvraag en een deel biedt hulp en ondersteuning. Het kan in wijken en buurten, maar ook in seniorencomplexen opgezet worden

Henk Geene vertelt in deze sessie wat de cirkel inhoudt, hoe je deze opzet, wat het oplevert, hoe het loopt. En hoe het bijdraagt aan voorbereiden op het ouder worden. Een sessie die interessant is voor welzijnsorganisaties, corporaties en zorgorganisaties, seniorenorganisaties en het zorgkantoor.


Online community Mylivy

Mylivy is een woonconcept voor 55 plussers. Met behulp van hostessen en een maatwerk app zorgt Mylivy ervoor dat senioren thuis langer kunnen blijven wonen. De hostess vormt de spil binnen de community en activeert de 55 plussers om vitaal en betrokken te blijven. Zij biedt tevens een luisterend oor. Op deze manier creëren bewoners samen een familiegevoel in de woongemeenschappen en proberen ze zo lang mogelijk vitaal te blijven. Bewoners kunnen deze online community bedienen via hun eigen mobiele telefoon. Via het Mylivy platform kunnen bewoners eenvoudig ondersteuning krijgen. En als verdere zorg dan toch nodig is, kunnen zij opschalen met behulp van technologie in de woning en door samen te werken met de lokale thuiszorgorganisatie. De community helpt elkaar zo ook in tijden dat het allemaal iets minder gaat.

Marian Euverman, drijvende kracht achter Mylivy en Erwin Wolters, product developer bij Mylivy lichten het concept toe en delen hun ervaringen.


Wooncooperatie De BinnenHaven: wonen met aandacht voor elkaar

Wooncooperatie De BinnenHaven is opgericht als een burgerinitiatief om in Almere meer gedifferentieerd te bouwen voor diverse doelgroepen. De directe aanleiding was het prijswinnende ontwerp van een prachtig hofjescomplex in Almere Haven, op een locatie waar voorheen een zwembad was. Er komen 90 appartementen voor alle leeftijdscategorieën en een Vriendenhuis voor 10 vrienden met een beperking. Daarnaast zijn er gezamenlijke voorzieningen, zoals een tuin en een grote keuken. De leden van de coöperatie zijn zelfwerkzaam en intensief betrokken bij het hele bouwproces.

Deze praktijsessie is informatief en interactief en wordt verzorgd door een bestuurslid en een lid van De BinnenHaven, Hans van Bragt en Ym de Roos.

De architect van De BinnenHaven, Peter van Assche, levert een bijdrage tijdens de talkshow de plenaire discussie.


De kansen van gemeenschappelijk wonen

Vijftigplussers moeten goed nadenken over hoe ze willen wonen 'als de kinderen het huis uit zijn'. Dat gaat dan niet alleen om de woonruimte, maar ook de sociale aspecten rondom wonen. Hoe voorkom je eenzaamheid, hoe regel je zorg nu mantelzorg en professionele zorg problematisch zijn geworden?

De LVGO (Landelijke Vereniging Vijftig+) ondersteunt woongroepen van mensen die gezamenlijk willen wonen. Ruim 200 groepen zijn lid van onze vereniging.

Tijdens deze praktjksessie gaat Hermien Miltenburg in op de voor- en nadelen waar deze (aspirant) groepen mee te maken hebben. Welke wensen hebben ze en welke belemmeringen zien ze? En hoe kun je meehelpen deze belemmeringen weg te nemen? Maar vooral over: welke voordelen gemeenschappelijk wonen heeft voor de mensen zelf, de buurt en de corporatie/gemeente.


Dementievriendelijke woningen: wenselijk, nodig en mogelijk!

Een derde van de kwetsbare ouderen heeft dementie. Passend woningaanbod ontbreekt voor mensen met dementie en hun naasten. Het verpleeghuis is vaak (nog lang) geen optie. Naar wat voor woning willen mensen graag verhuizen? En wat betekent dit voor woningcorperaties en de woonzorgvisies van gemeenten? Hoe zorgen we voor voldoende ontmoetingsplekken in de wijk?

Alzheimer Nederland deed onderzoek naar woonwensen en bezocht woonprojecten die hieraan tegemoet komen.

In deze sessie presenteert Miriam van Meerten, medewerker belangenbehartiging bij Alzheimer Nederland de business case wonen met dementie en gaat in gesprek over de kansen en hobbels op zoek naar passende woonprojecten voor mensen met dementie.


Icare Gewoon Thuis; leven en welzijn centraal

Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit vraagt om keuzes en nieuwe werkwijzen voor de zorg. De Wet Langdurige Zorg is het instrument om de zorg thuis te financieren als er behoefte is aan 24 uurs zorg en welzijn in nabijheid. Maar gaat het altijd om zorg? Of is er iets anders nodig?

Bij Icare GewoonThuis staat leven en welzijn centraal en niet zorg of ziekte. Sietske Ras relatiemanager en Pauline van der Vijgh, kwartiermaker bij Icare, vertellen hoe ze VPT-zorg verspreid in de wijk leveren, met gebruik van technologie en een team van medewerkers met en zonder zorgachtergrond.


Knarrenhof® blijft zich ontwikkelen

Bijna iedereen heeft wel van het concept Knarrenhof® gehoord; hofjes van vroeger met het comfort van nu. Er staan inmiddels acht hofjes in Nederland en er komen er nog veel meer aan. Meer dan 35.000 deelnemers willen graag in een hofje wonen. Wist je dat er meergeneratiehofjes zijn, dat er kanjerhofjes aankomen en een zorgzaam dorp waar de zorg op afroep dichtbij is? En hoe we de link naar zorgkosten en zorgvraag maken en ons voorbereiden op leeftijdsgebonden ziekten? Knarrenhof® blijft zich ontwikkelen en vernieuwen.

In deze praktijksessie is er alle ruimte om je vragen te stellen aan hofmakers Peter Prak en Nel Sangers.


Samen kleur geven aan wonen voor senioren

Woonzorg Nederland is een landelijk werkende woningcorporatie die zich richt op woongemeenschappen voor senioren, variërend van geclusterd wonen-met-een-plus tot en met wonen met 24-uurs(verpleeg)zorg. Het doel is een sociale woonomgeving te creëren waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook met een zorgvraag.

Willemijn Souren, senior adviseur strategie & innovatie bij Woonzorg Nederland neemt jullie in deze praktijksessie graag mee in de varianten in woonvormen die Woonzog Nederland aanbiedt, in samenwerking met de huurders en zorg- en welzijnsorganisaties. En Willemijn gaat nader in op de uitdagingen & dilemma’s van met name de woonvormen met (zware VPT) zorg. Uiteraard laat Willemijn ook enkele inspirerende voorbeelden zien.


De Bloemendal: samenwerken aan voorzieningen in de plint

De Bloemendal is een wooncentrum voor senioren in Deventer. On(t)roerend Goed werkt samen met studioMAEK en Woonzorg Nederland aan een toekomstbestendig concept voor het verouderde gebouw. Doel is om een sociale woonomgeving te creëren waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Een belangrijke toevoeging is een maatschappelijke plint met de juiste partners. Samen met de woningcorporatie, zorgorganisaties, welzijnsorganisatie en scholen worden voorzieningen als een winkel, kapper, restaurant, wasserij, flexplekken voor ZZP-ers en zorgdiensten gecreëerd. Organisaties met verschillende doelgroepen zoals GGZ, verstandelijke beperking en ouderenzorg gaan samenwerken in het gebouw.

Peter Bisschop van On(t)roerend Goed en bewonersconsulent Ester Bonnink van Woonzorg Nederland vertellen alles over het proces van community building tussen de organisaties. 


Thuishuis laat niemand in eenzaamheid wonen

Het ‘Thuishuis’ is een inmiddels beproefde woonvorm voor alleenstaande ouderen, bedoeld om het welzijn van bewoners te vergroten door eenzaamheid tegen te gaan. Het Thuishuis is een kleinschalige woongroep (6-8 bewoners) met een individuele woning voor iedere bewoner en een gedeelde voordeur, keuken, woonkamer en hobbyruimte. De relatieve kleinschaligheid per Thuishuis is bepalend voor de effectiviteit. Een Thuishuis wordt gecombineerd met Thuisbezoek. Dat is een organisatie in de wijk of gemeente waar een Thuishuis is gevestigd, die met geschoolde vrijwilligers ouderen opzoeken en activiteiten organiseren om het welzijn te vergroten. Deze organisatie houdt ook een oogje in het zeil bij de bewoners van het Thuishuis en houdt een wachtlijst bij voor het Thuishuis.


Domeinoverstijgend Samenwerken (DOS) samen met inwoners van wijken en dorpen

Sinds 2016 is in Hollandscheveld ervaring opgedaan met domeinoverstijgend samenwerken. Meer regelruimte tussen en binnen de verschillende financieringsvormen om met nieuwe zorgarrangementen WLZ zorg uit te kunnen stellen. In de provincies Groningen en Drenthe wordt het aantal projecten uitgebreid naar 18. Inwoners van wijken en dorpen zijn duurzaam betrokken. Dit leidt tot een nieuwe ordening van informele en formele zorg. Er komen zorgzame wijken en dorpen tot stand. Samen leggen we een ‘vangnet’ onder mensen met een hulpvraag en ‘van betekenis zijn voor elkaar’ is een belangrijk thema.

Roeli Mossel bestuurder NNCZ spreekt namens deelnemende partijen DOS. Ze neemt jullie mee in geleerde lessen en deelt ervaringen van inwoners.


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.


Terug naar boven