Inhoud workshops, ronde tafels, after-lunchsessies, college, talkshow en marktkramen

 

Hieronder treft u korte beschrijvingen aan van de workshops, ronde tafels, after-lunchsessies, het college en de talkshow die u tijdens het congres kunt volgen. En de kramen die u op het marktplein kunt bezoeken.


Aedes, Techniek Nederland en Bouwend Nederland hebben door Companen de beslisboom 'Langer Thuis' ontwikkeld. Corporaties kunnen hiermee naar hun woningvoorraad kijken en weloverwogen keuzes maken over individuele woningaanpassingen. Installateurs en bouwers kunnen het tevens gebruiken om corporaties te adviseren in de uitvoering hiervan. Het is een hulpmiddel dat door corporaties kan worden toegepast op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Chantal Tiekstra van Companen legt uit in een after-lunch-sessie hoe u de beslisboom gebruikt.

Presentatie: Beslisboom.pdf

MOB is er voor álle ouderen en ook voor mensen met een migratie-achtergrond. Zo heeft MOB wooncomplex "De Boekenrode" in Rotterdam. Hier wonen Turkse, Chinese, Marokkaanse en Kaap-Verdische ouderen in 40 woningen. Ook is er dagopvang voor Surinaamse ouderen en Islamitische ouderen. In "De Boomgaard" een ander wooncomplex van MOB wonen alleen Chinese ouderen. In het voorjaar van 2020 opent in Rotterdam een islamitisch complex ‘Beyt Essalam’, wat ‘Huis van Vrede’ betekent.

Zorgorganisatie MOB creëert zorgwoningen voor verschillende doelgroepen zodat iedereen laagdrempelige en goede zorg kan ontvangen. Hoe bereiken zij oudere migranten? Ismail Meral, bestuurder van MOB licht zijn visie en aanpak toe.

Al enkele jaren is in Rijswijk de flatcoach actief in een aantal wooncomplexen met voornamelijk senioren en binnenkort wordt gestart in Leidschendam-Voorburg. In Rijswijk hebben Welzijn Rijswijk, Florence, Woonzorgcentra Haaglanden, gemeente Rijswijk, zorgverzekeraar DSW en de woningcorporaties de krachten gebundeld rondom de flatcoach. Als antwoord op de steeds groter wordende vraag naar woonvormen tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis. De flatcoach ondersteunt en stimuleert bewoners om activiteiten met en voor elkaar te organiseren. Na vier jaar is de sociale cohesie sterk gegroeid in de complexen, is er aantoonbaar minder professionele ondersteuning nodig en blijven mensen echt langer zelfstandig wonen.

Sandy van Marrewijk van corporatie Vidomes en Sandra Schouten van zorgorganisatie Florence verzorgen deze workshop.

De missie van Woonlandschap de Leyhoeve in Tilburg en Groningen is: samen aangenaam oud worden. De inzet van (zorg) technologie kan in grote mate ondersteunend zijn bij de kwaliteit van leven en levensgeluk van de bewoner. Een steeds breder scala aan (technische) mogelijkheden is voorhanden, volop aanpassingen en hulpmiddelen die het alledaagse leven kunnen vergemakkelijken. Echter wat gebruik je als je autonomie en zelfstandigheid wil behouden en ondersteuning gewenst is?

Over deze vraag gaan Susanne Wes, kwaliteitscoach en Coen van der Wouw, functioneel beheerder van de Leyhoeve graag met u in gesprek. Wat is de oplossing die werkt om samen aangenaam oud te worden?

Bureau HHM heeft voor ActiZ recent onderzoek gedaan naar de maatschappelijke en financiële meerwaarde van (nieuwe) woonvormen. Penny Senior van ActiZ legt uit met welk doel. Lennart Homan en Patrick Janssen (HHM) lichten de resultaten van het onderzoek toe. Hierin is naast de meerwaarde ook gekeken naar de knelpunten in de ontwikkeling en exploitatie van dergelijke woonvoorzieningen en ook welke succesfactoren van belang zijn. Aan de hand van een woonzorgvoorziening in ontwikkeling in Breda wordt dit toegelicht.

Stan Verhoeven van zorgorganisatie Surplus en Jurgen Arts van woningcorporatie Alwel vertellen waarom zij samen werken aan een gemengd woongebouw voor ouderen met én zonder zorgvraag. En hoe zij de vraagstukken die zij daarbij tegenkomen oplossen. 

Een praktische sessie door Atie Schipaanboord van ANBO en Penny Senior van ActiZ over het ActiZ/ANBO onderzoek naar de woonopgave per gemeente om ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wat betekent de vergrijzing op lokaal niveau, hoeveel mensen wonen in een geschikte of aanpasbare woning en ook hoeveel niet? En is de woonomgeving dan ook geschikt? Hebben gemeenten deze opgave in zicht? Met behulp van het datamodel is dit voor elke gemeente beschikbaar.

Dataspecialist Paul Reijn van Sinfore licht de cijfers uit het onderzoek toe en we bespreken mogelijke oplossingen.

Veel van de cijfers over van wonen, zorg en ondersteuning hebben betrekking op het aanbod of het gebruik. Het nadeel daarvan is dat je per definitie een deel mist. Bijvoorbeeld de groep mensen die zich zelf weet te redden, zonder ondersteuning vanuit de Wmo. Of de groep ouderen die ‘spontaan’ geclusterd woont en niet omdat er door professionals een woonconcept is bedacht. De WoonZorgwijzer brengt in beeld waar alle mensen met aandoeningen en beperkingen (zelfstandig) wonen. Het is daarmee een uniek instrument, met een grote toegevoegde waarde.

Tijdens deze after-lunchsessie geeft Johan van Iersel (een van de ontwikkelaars van dit instrument) een overzicht van de mogelijkheden.

Senioren die willen verhuizen hebben weinig keus in woonvormen. Dat moet veranderen. Maar welke woonwensen hebben senioren? Voor het Platform31-kennisprogramma Nieuwe wooninitiatieven onderzoekt Gert-Jan Hagen van SpringCo de woningmarkt. Hij vertelt wat senioren wensen en nuanceert het beeld dat alle ouderen in een appartement willen wonen. Pieter Parmentier is al aan de slag met zo’n nieuwe woonvorm. Hij is initiatiefnemer van Erfdelen, één van de nieuwe woonvormen op het platteland. Workshop onder leiding van Netty van Triest, senior-projectleider Platform31.

Beschikbare locaties en maatschappelijk investeren zijn twee beren op de weg bij het realiseren van nieuwe woonzorgvarianten. Waar loopt u tegenaan, welke dilemma’s spelen en waar liggen oplossingen? U gaat in gesprek met twee experts. Guido Mertens, adviseur grondzaken en gebiedsontwikkeling, pleit voor maatschappelijk verantwoord grondbeleid en een optimale mix van maatschappelijke en financiële opbrengsten bij gebiedsontwikkeling.

Ruben Beens, planoloog bij Knarrenhof Nederland brengt zijn kennis in over belemmeringen en oplossingen voor het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen. Wat is nodig vanuit gemeenten en andere stakeholders om de weg naar realisatie te effenen? Annette Duivenvoorden (Platform31) is de gespreksleider.

De Gerarduskerk is een markant gebouw in Gemert. Het is altijd een plek van ontmoeten geweest. Goed Wonen Gemert is bezig plannen te maken voor een duurzame herontwikkeling van het pand en de omgeving. We zijn hierbij op zoek naar een eigentijdse mix van wonen en ontmoeten. Dit doen we op verschillende manieren, maar altijd in een proces van co-creatie met inwoners, potentiële huurders, ondernemers, frisdenkers, criticasters etc.

In deze workshop gaan Ton Moors en Annemiek de Ridder van Goed Wonen Gemert met u aan de slag. Al doende laten we u kennis maken met de kracht van co-creatie. En passant passeren onze inzichten en opgedane kennis tot nu toe. We sluiten af met een vooruitblik.

De financiering van een nieuwe woonvorm kent vaak vele uitdagingen voor initiatiefnemers. Karel van Berk is initiatiefnemer van Het Ouden Huis en weet hier alles van. Hij vertelt welke financieringsuitdagingen allemaal op zijn pad kwamen. Daarna is het tijd voor oplossingsrichtingen. Wat zijn benodigdheden voor een financieringstrategie die aansluit op de businesscase? Hoe vind je als initiatiefnemer financiering voor uw woonvorm?

Irma Langeraert van ILFA geeft een toelichting op een door haar ontwikkeld stappenplan om financiering te realiseren. Tot slot hoort u van Frank van der Voort van  de RVO meer over de mogelijkheden die de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg biedt. Sprekers: Karel van Berk van Het Ouden Huis, Irma Langeraert van ILFA en Frank van der Voort van de RVO.

In het voorjaar van 2019 legde minister Hugo de Jonge de eerste steen van het wooncomplex Hof van Leijh in Haarlem. Het is een wooncomplex dat als doel heeft om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar dan zonder de sfeer en uitstraling van een klassiek seniorencomplex.

Hoe wil woningcorporatie Elan Wonen dat voor elkaar krijgen? En hoe zijn ouderen ertoe te over te halen om hun vertrouwde eengezinswoning te verruilen voor een appartement? Peter Jobsen, adviseur strategie en woonmakelaar Soraya Schuyer vertellen u alles over het concept en zijn benieuwd naar uw ideeën om ouderen langer én leuker zelfstandig te laten wonen en leven.

Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in een betaalbare, comfortabele en vertrouwde leefomgeving. Initiatiefnemers architectenbureau SBH en Van Wijnen bouwen onder de noemer 'Inclusief Wonen' levensloopgeschikte appartementen in het sociale en middensegment, waarbij zij de bestaande sociale netwerken in de wijk benutten. Door de inzet van een community builder wordt een integrale oplossing geboden met ouderen, buurtbewoners, mantelzorgers, professionals en ondernemers uit de buurt.

Gosse Dousma en Rens Rikken van Van Wijnen en Arjan Veltmaat van architectenbureau SBH vertellen u meer!

Hofjes van vroeger in een eigentijdse jas, dat is het doel van de Stichting Knarrenhof. Hofjes voor mensen met woon- en leefervaring die hechten aan privacy & gemeenschappelijkheid, wooncomfort & ontmoeting, zelfredzaamheid & burgercoöperaties. Peter Prak is trekker van dit landelijke CPO-concept. In Zwolle zijn in 2017 de eerste 3 hofjes opgeleverd. In 2020 begint de bouw van 5 nieuwe, en er staan nog veel meer in de pijplijn.

U hoort in deze sessie waarom dit concept zo anders is, waarom mensen hun eigen toekomst vele beter zelf bouwen, waarom dit sociale woningbouw 2.0 is en waarom het een alternatief is voor mantelzorg.

Emeritus hoogleraar George de Kam deed afgelopen jaar opnieuw onderzoek naar de effectiviteit van woonservicegebieden die begin van deze eeuw zijn ontwikkeld.  Wat zijn de effecten van deze aanpak op langere termijn en kunnen ouderen langer zelfstandig wonen? Welke leerpunten geeft hij mee aan de nieuwe gebiedscoalities in het kennisprogramma Langer thuis van Platform31? De Enschedese gebiedscoalitie werkt aan Droombuurt De Posten. Arjan Kampman, wethouder Enschede en Rick Hogeboom, bestuurder De Posten vertellen waarom een gebiedsgerichte aanpak ook nu actueel is.

George de Kam geeft college en de gebiedscoalitie Droombuurt in Enschede treedt op als co-referent. Netty van Triest, senior-projectleider Platform31, leidt het college in.

In het Ramses Shaffyhuis in Amsterdam vinden 24 oudere en 12 jongere kunstenaars hun thuis. Het huis is ontstaan door een samenwerking van corporatie Stadgenoot, Zorggroep Amsterdam Oost en stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam. Dezelfde partijen ontwikkelen nu in Amsterdam een woonvorm voor oudere kunstenaars met dementie of een somatische zorgvraag. Het nieuwe complex zal bestaan uit vijf bouwlagen met in totaal 32 atelierwoningen van 45m2, met een eigen keukenblok en badkamer. Elke verdieping kent een gezamenlijke woonkeuken en op de begane grond zal een sociëteit en een logeerstudio worden gesitueerd.

Liesbeth Bonis van ZGAO en Ed Cools van SKA vertellen u over de samenwerking, visie en ontwerp van het Leven Lief Huis.

Er is een groeiende behoefte om als groep, in één gebouw oud te worden. Het LIFE gebouw in Amsterdam maakt dit mogelijk. Hier wonen straks mensen van 60+, met en zonder zorgvraag. Toewijzing gebeurt onder andere op basis van motivatie, zodat er een hecht netwerk van gelijkgestemde buren ontstaat dat naar elkaar omkijkt en samen het leven net een beetje leuker en makkelijker maakt. Gemeente Amsterdam staat volledig achter dit initiatief. Er komt een mix van  koopwoningen, vrije sector huurwoningen en  sociale huurwoningen rondom een gezamenlijke binnentuin. Een gezondheidscentrum, horeca, buurtkamer en studio’s van zorgorganisatie Cordaan gaan zich ook vestigen in het LIFEgebouw.

Els van Betten en Willeke Janssen van Habion verzorgen deze workshop.

Mylivy is een vernieuwend concept dat is toegespitst op het samen ouder worden waarin de community een belangrijke rol speelt. De community is een groep mede-bewoners, buurt-bewoners, kennissen en familie waarmee de mogelijkheid wordt geboden om zelfstandig te kunnen blijven wonen met op maat gemaakte optionele zorg. Samen met een hostess staat een op maat gemaakt digitaal platform centraal welke bewoners kunnen bedienen via een iPad in hun eigen woning.

Henrik van Leeuwen van mylivy vertelt u graag meer over onze lopende pilot en het project Nieuw Boekenroode.

Bent u voorstander van cliëntgericht werken en gelooft u dat mensen zelf kunnen bepalen hoe zij wonen met zorg organiseren? Dan is het OdenseThuis een inspirerend voorbeeld. De initiatiefnemers van het OdenseThuis – mensen met dementie en hun familieleden – staan zelf aan het roer: besluiten hoe de woning er uit ziet, regelen hoe het huishouden wordt gerund, bepalen wie de zorg verleent. Het OdenseThuis opereert op het scherpst van de snede. Eigen regie is echt EIGEN regie! De families zijn de baas!

De workshop wordt gegeven door Juliette van Gelder (Stichting OdenseThuis), Erik van Leeuwen (Woonzorg Nederland), Henk Nouws (Ruimte voor zorg).

Dagvoorzitter Clairy Polak schreef het boek Voorbij, voorbij, een indringend verhaal over leven met een partner die leidt aan dementie. Tijdens deze after-lunchsessie praat zij met u door over haar boek.

Actrice en schrijfster Marjan Berk opent het congres Thuis in de Wijk met een impressie over heden en verleden van het wonen in het Occohofje in Amsterdam, een duurzame woonvorm voor alleenstaande vrouwen. Ze praat graag met u door tijdens deze after-lunchsessie.

Samen met bewoners van de buurt de Posten in Enschede Zuid hebben Zorginstelling de Posten, Woningcorporatie Domijn, Woonzorg Nederland  en de gemeente Enschede een coalitie gevormd met als uitgangspunten eigen verantwoordelijkheid, samenredzaamheid en wederkerigheid. Je kunt eigen verantwoordelijkheid vragen van buurtbewoners, maar dit vraagt ook wat van de organisaties zelf. Kernvraag binnen de ontwikkeling is hoe zorgen we voor synergie tussen de maatschappelijke opgaven in de wijk en de fysieke wijkontwikkeling. Gezamenlijke commitment en drive is noodzakelijk om dit uiteindelijk (financieel) rond te krijgen. Geld moet daarbij niet leidend zijn, vertrouwen, passie, lef en daadkracht wel.

Medewerkers willen de mensen met dementie zoveel mogelijk geluksmomenten per dag bezorgen. Dat is het voornaamste doel van Ouderenlandgoed Grootenhout. Zestig ouderen wonen in woongroepen van 5-8 bewoners. Zij hebben een eigen kamer en er is 24 uur personeel aanwezig. Er is veel aandacht voor bewegen en buiten zijn.

Noudje van Bussel (directeur) en Francien van de Ven (manager) geloven dat de zorg voor mensen met dementie echt anders kan en vertellen u hoe zij dit invullen in hun prachtige woon-initiatief.

ParkEntree in Schiedam is de eerste community die is ontwikkeld op basis van de kernwaarden van Senior Smart Living: verbinden, genieten, ontplooien … leven! De gemeente Schiedam heeft haar nek uitgestoken om de wat vergeten doelgroep van actieve 55-plussers een mooie plek te kunnen geven in de stad. In co-creatie zijn 89 gelijkvloerse woningen rond twee gemeenschappelijke tuinen gerealiseerd. Ook het hospitalityconcept met lounge en gastvrouw maken ParkEntree bijzonder. Maar ParkEntree is geen enclave voor de rijksten onder ons. Met een heel normale prijsstelling is de community bereikbaar voor velen en open naar de stad. Alex Sievers van Beyond Now en Tineke Groenewegen van Blauwhoed vertellen graag over de ins en outs van hun succesvolle project.

Het verpleeg- en verzorgingshuis Simeon en Anna van zorgverlener Laurens in Rotterdam Zuid was met 265 plaatsen een van de grootste verzorgingshuizen van Nederland. Omdat het gebouw niet meer geschikt was om zware zorg te leveren, heeft het een nieuwe maatschappelijke functie gekregen. Volgens het concept Samen & Anders waarbij meedoen en meetellen het belangrijkste uitgangspunt is. Een beschermde en veilige woonvorm voor jong en oud, primair gericht op sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen. Dit jaar is er een Maartschappelijke Kosten Baten Analyse van dit concept gemaakt, met opmerkelijk positieve resultaten zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht.

Bob Janse, projectleider Sociale Innovatie van Laurens Wonen, en Guido de Ruiter, zelfstandig adviseur en de eerste jaren innovatiemanager van dit project, vertellen u er graag meer over.

Welke meerwaarde heeft gemeenschappelijk wonen? Voor wie is een woongemeenschap geschikt? Worden ouderen er wel gelukkiger van? Welke uitdagingen zijn er financieel en in de samenwerking? De LVGO presenteert het resultaat van onderzoek uit 2019 onder bewoners van woongemeenschappen van senioren. We laten zien welke waarde de woongemeenschap heeft voor ouderen. Hierbij gebruiken we een creatieve werkvorm: “Is een woongemeenschap iets voor mij?” Ook het belang van goede samenwerking lokaal met gemeenten en woningcorporaties komt aan de orde.

De LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) vertegenwoordigt ruim 200 woongemeenschappen voor senioren en daarnaast ca 300 bewoners van woongemeenschappen en initiatiefgroepen. Gabriëlle Verbeek, voorzitter LVGO, leidt het gesprek.

Doel van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg is het stimuleren van nieuwe kleinschalige woonvormen voor mensen met een laag- of middeninkomen. De regeling is bedoeld voor bewonersinitiatieven en initiatieven van sociale ondernemers die ‘woonzorgarrangementen’ willen realiseren voor mensen van 55 jaar en ouder. De Stimuleringsregeling wordt in het 1e kwartaal 2020 verruimd. De regeling wordt  toegankelijk voor wooninitiatieven met (intensieve) zorg, het aanvragen van subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek is vereenvoudigd en RVO gaat zelf leningen verstrekken voor de planontwikkelfase.

Frank van der Voort, senior adviseur bij de RVO voorziet u van informatie over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

Toenemende eenzaamheid, anonimiteit en sociale onveiligheid in 55+ wooncomplexen baren bewoners, corporaties en gemeenten steeds meer zorgen. Met behulp van de wetenschappelijk erkende methodiek Studio BRUIS – Samen Buurten helpt ActivAge bewoners en professionals bij de ‘sociale vitalisering’ van het complex, op weg naar een bruisende woongemeenschap. Zo ook in Laurens I en II, een wooncomplex uit 1973 in de Rotterdamse wijk Ommoord met 237 huurappartementen. En in het onlangs opgeleverde wooncomplex Erasmusplein in Vlaardingen (46 appartementen). Ervaar zelf hoe het werkt, laat je informeren en doe mee tijdens deze interactieve methodiekproeverij.

Door Kees Penninx (ActivAge), Wilma Rikkers (Laurens Wonen Rotterdam), Rob Kunst (Waterweg Wonen Vlaardingen) én bewoners uit beide wooncomplexen. 

De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. De Taskforce wil dat overal in het land gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties met elkaar in gesprek gaan over de omvang en de aanpak van de woonzorgopgaven. In deze talkshow onder leiding van dagvoorzitter Clairy Polak presenteert de Taskforce het werkplan voor 2020 en gaat met de zaal in gesprek over de opgave én de oplossingen. Wat is er nodig om in alle gemeenten passende woonzorgvormen te realiseren? Praat mee met Hans Adriani, wethouder Nieuwgein en voorzitter van de Taskforce, John Bos, bestuurder WoonzorgFlevoland, Marleen Damen, wethouder Leiden, Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet ministerie van BZK, Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning ministerie van VWS en Marien de Langen, bestuursvoorzitter Stadgenoot.

Bij de SlimoTheek kunnen ouderen en hun mantelzorgers slimme thuistechnologie lenen op een locatie dichtbij huis. Hierdoor kunnen zij het product concreet in het dagelijks leven uitproberen. Bij kleine opstartproblemen voorziet de SlimoTheek in hulp-aan-huis door een getraind netwerk van vrijwilligers die thuis een helpende hand bieden. Na de uitleenperiode beslist de klant of zij het product willen houden en aanschaffen of teruggeven aan de SlimoTheek.

Mieke Koot en Josephine Dries van GeneratieThuis vertellen over dit nieuwe project.

Een effectieve aanpak van eenzaamheid, volgens het ‘welzijn boven zorg principe’. Alleenstaande ouderen worden opgespoord in wijk/buurt door (geschoolde) vrijwilligers en ‘verleid’ om weer ‘mee te doen’ in de samenleving, via Thuisbezoek, Thuisbus of ANWB AutoMaatje. Daarnaast is er de optie om op een fijne manier samen oud te worden in een kleinschalig ‘studentenhuis’ voor senioren: het Thuishuis. Het Thuishuisproject is winnaar van de Nationale Eenzaamheid Prijs, bewezen kostenbesparend in het kader van de Wmo, en maakt onderdeel uit van VWS-Actieprogramma: ‘Eén tegen eenzaamheid’. Jan Ruyten van Thuis in Welzijn licht het Thuishuisproject toe.

Wat is er nodig om meer passende woningen met begeleiding te realiseren voor mensen die uitstromen uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang? Hoe voorkom je dat mensen in de opvang instromen? In het actieprogramma Weer Thuis! doen 10 regio's hiermee ervaring op. De kern is het proces van samenwerking, het komen tot afspraken en uitvoering daarvan. Noodzakelijk zijn bestuurlijk draagvlak en ruimte voor het middenkader. Verder is versterken wat er al loopt nodig. Maar en vooral gezamenlijk beslissen voor welke opgave staan we  als gemeente, zorgaanbieders en corporaties en wat doen we vanuit onze verantwoordelijkheden. 

Erwin van Leeuwen, projectleider Weer Thuis! deelt ervaringen en tips.

Zowel in bestaande als nieuwe wijken werken de welzijnspartners samen met ruimtelijke planners om de wenselijke antwoorden te bieden op lokale noden. Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg werkt als initiator en begeleider van woonzorgprojecten samen met begeleidingsdiensten en operatoren, terwijl perspective.brussels, als stedelijke planningsdienst, het grotere overzicht bewaakt, met bijzondere aandacht voor een toekomstgerichte aanpak en invulling. Aan de hand van een aantal geselecteerde woonzorgprojecten in verschillende wijken evalueerden ze samen de succesfactoren en detecteerden eventuele obstakels.

Met die analyse in het achterhoofd geven Luc Lampaert, medewerker alternatieve woonvormen bij het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg te Brussel en Rien van de Wall, opdrachthouder / Territoriale Kennis bij perspective.brussels aanbevelingen voor zowel initiatiefnemers als overheden.

Comfortabel en veilig wonen is een wens van alle leeftijden. Wonen met Gemak biedt hierbij informatie, advies en praktische ondersteuning. Gemeente Breda en Zorg voor Elkaar Breda organiseren de gebiedscampagne samen met wijk- en dorpsraden, diverse organisaties, ouderenbonden en actieve vrijwilligers. Voor senioren is er een breed aanbod van bijeenkomsten en activiteiten over wonen en goed ouder worden. Onderdeel is een woonscan met advies en begeleiding voor het aanpassen van de woning.

Johan Weijters van Zorg voor Elkaar Breda en Martin van de Wiel van de gemeente Breda vertellen u over deze succesvolle Bredase aanpak.

Meer woningen voor mensen uit Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang. De nood is hoog maar hoe kom je tot helder inzicht in de woningzoekenden die het betreft? Kun je profielen opstellen die helpen bij het vinden van een geschikte woning? En welke randvoorwaarden regel je daarbij ? Hoe vereenvoudig je het toeleidingsproces naar woningen en hoe besteed je aandacht aan de betreffende wijken en wijkbewoners? Welke voorbeelden kunnen we hierbij gebruiken?

Karen van Brunschot van Federatie Opvang/Valente en een projectleider uit één van de regio's van het actieprogramma Weer Thuis! delen de inzichten die opgedaan zijn in de afgelopen jaren.

Woonwensen en budgetten van deelnemers waren uitgangspunt bij de woongemeenschap Oosterburen in Den Bosch en dat heeft er niet alleen toe geleid dat alle woningen verschillend zijn, maar ook dat er koop en huur is. Samen waren bewoners opdrachtgever en ontwikkelaar van hun eigen woongebouw waarin ook een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, klusruimte en tuin is.

Kitty Hesen en Stephan Maussen van KilimanjaroWonen vertellen hoe bewoners zelf hun eigen woonproject kunnen bouwen, hoe ze hierin kunnen samenwerken met gemeenten en corporaties en hoe ze zelf kunnen financieren. Mensen kunnen het zelf!

Langer zelfstandig thuis wonen is het devies van zowel de overheid als van veel ouderen zelf. Daarvoor bestaan twee mogelijkheden: tijdig verhuizen naar een woning die past bij de volgende levensfase of aanpassen van de huidige woning. De meeste aandacht, vooral bij bouwers, gaat dan naar functionele aspecten, zoals drempelloze, gelijkvloerse woningen met voldoende ruimte voor een rollator. Dat is niet onterecht, maar wat vaak vergeten wordt, is het woonplezier. Wat zijn onze wensen en verlangens met betrekking tot de woning en woonomgeving? Waar voelen we ons thuis?

Discussieer mee over woonplezier met Lex van Delden van de Leyden Academy en het belang hiervan bij verhuizen en aanpassen.

Blijven wonen in je vertrouwde dorp met voorzieningen binnen handbereik. Het Zorgcluster Oerle voorziet in deze behoefte. Het is een nieuwbouwcomplex met reguliere huurappartementen en grondgebonden huurwoningen voor ouderen. Dit in combinatie met groepswoningen voor dementerende ouderen en groepswoningen voor bewoners met een verstandelijke beperking. Ook is in het complex een eerstelijns gezondheidscentrum gevestigd. De betrokkenen, twee zorgorganisaties, een werkgroep uit het dorp, gemeente Veldhoven en Woonstichting ’thuis hebben nauw samengewerkt om dit zorgcluster voor elkaar te krijgen.

Ruud van Splunder van Woonstichting ’thuis, Anton Wijnhoven van Laride en Eric van der Palen van zorginstelling Severinus delen hun ervaringen en maken dilemma’s bespreekbaar.

Na een lange voorbereidingstijd is het zover: er wordt druk gebouwd aan een nieuw dorpshart in Austerlitz.  De coöperatie wil bewoners zo lang mogelijk in het dorp laten wonen met zorg- en welzijnsvoorzieningen voor en zoveel mogelijk door het dorp. In dat kader wordt het Hart van Austerlitz ontwikkeld met brede school, peuterspeelzaal, dorpshuis, 15 starterswoningen en 25 zorgwoningen. Zeventien van de zorgwoningen zijn van de woningcorporatie en worden verhuurd in de sociale sector. Acht worden verhuurd in de onderkant van de vrije sector en worden gekocht door de van Austerlitz Zorgt afgeleide WoonStichting Nu voor Straks. Financiering is gelukt, maar bleek zeer lastig.

Jan Snijders van de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt die sinds 2012 succesvol draait, vertelt u meer over het vinden van financiering en samenwerking met relevante organisaties.

Hoe realiseer je zorgzame buurten ? Op wie kan ik straks rekenen als ik hulp of ondersteuning nodig heb? Het is belangrijk om in een vroeg stadium na te denken over deze vragen zodat je er niet alleen voor staat. In de gemeente Laarbeek is ervaring opgedaan met Zorg voor Later. Mensen worden bewust gemaakt van het belang van een stevig sociaal netwerk en leren hoe ze bijtijds kunnen bouwen aan een dergelijk netwerk.

Don van Sambeek, initiatiefnemer van het project Zorg voor Later en Monique Hubrechsen, wijkverpleegkundige van de Coöperatieve Vereniging “Tot uw Dienst”, zullen in deze workshop hun ervaringen met u delen en u informeren over de ontwikkelde methodiek.

+Vijf ontwikkelt, ontdekt en verspreidt succesvolle programma’s die de (herstel)kracht van mensen vergroten en uitval voorkomen. Ze ondersteunen en faciliteren gemeenten, corporaties, welzijns- en zorgorganisaties en bedrijven bij de implementatie van bijvoorbeeld: Buurtcirkel®, Howie the Harp™ en WRAP® voor werknemers. Daarnaast zetten zij zich in mbt vraagstukken rondom sociale inclusie. +Vijf ontwikkelt in gezamenlijkheid met anderen bouwstenen en concepten voor het inrichten van toekomstbestendige, duurzame en sociaal inclusieve wijken en buurten.

Bij de SlimoTheek kunnen ouderen en hun mantelzorgers slimme thuistechnologie lenen op een locatie dichtbij huis. Hierdoor kunnen zij het product concreet in het dagelijks leven uitproberen. Lees meer over de SlimoTheek.

Tussentreden zijn stevige, op maat gemaakte houten blokken. Ze worden op een deel van de traptrede geplaatst waardoor de gebruiker met halve treden de trap op en af kan lopen. Hierdoor is traplopen minder belastend voor de gewrichten en kost minder kracht bij beperkingen in mobiliteit ten gevolge van reuma, ouderdom, spierziekten of rugklachten. In het voorjaar van 2017 is door Stadsdorp Rivierenbuurt een proef gedaan in twee publieke trappenhuizen in Amsterdam. Inmiddels zijn er 400 installaties gedaan. Wil Peters van Enocent demonstreert de Easysteppers die in de proef gebruikt zijn.

Met de Lief en Leedaanpak wordt op straatniveau een informeel netwerk gecreëerd en versterkt zodat geen enkele buur meer buiten de boot valt. Het Lief en Leedpotje wordt ingezet als middel om in iedere straat een “Lief en Leedcultuur” te creëren, waarbij het vanzelfsprekend is dat je voor de buren een oogje in het zeil houdt. Lees meer over Lief  en Leedstraten.

De LVGO is een vereniging met als doel gemeenschappelijk wonen van 50plussers te bevorderen. Dit door het delen van kennis en belangenbehartiging van haar leden. LVGO-leden zijn (bewoners van) woongemeenschappen, (leden van) initiatiefgroepen die een woongemeenschap voorbereiden of zich daarop oriënteren, en andere geïnteresseerden. Lees meer over de LVGO.

In maart 2017 hebben meer dan 20 initiatieven en organisaties, verspreid over het hele land, officieel het netwerk van burgerinitiatieven Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) opgericht. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek met elkaar op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten burgerinitiatieven op landelijk niveau. Lees meer over NLZVE.

Mylivy is een vernieuwend concept dat is toegespitst op het samen ouder worden waarin de community een belangrijke rol speelt. De community is een groep mede-bewoners, buurt-bewoners, kennissen en familie waarmee de mogelijkheid wordt geboden om zelfstandig te kunnen blijven wonen met op maat gemaakte optionele zorg. Samen met een hostess staat een op maat gemaakt digitaal platform centraal welke bewoners kunnen bedienen via een iPad in hun eigen woning.

Het Ondersteuningsteam helpt gemeenten en corporaties bij de opgave om wonen, zorg en welzijn goed op elkaar af te stemmen. De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg heeft als doel om nieuwe kleinschalige woonvormen voor mensen met een laag- of middeninkomen te stimuleren en staat open voor bewonersinitiatieven en voor initiatieven van sociale ondernemers. De RVO heeft de coördinatie over beiden. Lees meer over het ondersteuningsaanbod Langer Thuis.

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein. Lees meer over ZorgSaamWonen.

De afzenders van het congres Thuis in de Wijk zijn het ministerie van VWS, BZK, Aedes, ActiZ en VNG. Kom langs bij de kraam en ga in gesprek over het programma Langer Thuis, het actieprogramma Weer Thuis! en de taskforce WonenZorg. Ook kunt u er informatie vinden over recente onderzoeken en plannen van de verschillende organisaties. 

Een effectieve aanpak van eenzaamheid, volgens het ‘welzijn boven zorg principe’. Alleenstaande ouderen worden opgespoord in wijk/buurt door (geschoolde) vrijwilligers en ‘verleid’ om weer ‘mee te doen’ in de samenleving, via Thuisbezoek, Thuisbus of ANWB AutoMaatje. Daarnaast is er de optie om op een fijne manier samen oud te worden in een kleinschalig ‘studentenhuis’ voor senioren: het Thuishuis. Het Thuishuisproject is winnaar van de Nationale Eenzaamheid Prijs, bewezen kostenbesparend in het kader van de Wmo, en maakt onderdeel uit van VWS-Actieprogramma: ‘Eén tegen eenzaamheid’.

De WoonZorgwijzer brengt in beeld waar mensen met aandoeningen en beperkingen (zelfstandig) wonen. Het is daarmee een uniek instrument, met een grote toegevoegde waarde voor gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Lees meer over de Woonzorgwijzer.

Terug naar boven