Praktijksessies, masterclasses en ronde tafels

Hieronder staan korte beschrijvingen van de masterclasses, praktijksessies en ronde tafels die je tijdens het congres kunt bijwonen.


Ga in gesprek met de experts van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg over hoe je als woningcorporatie een afwegingskader maakt om particuliere woonzorginitiatieven te beoordelen. Woningcorporaties krijgen regelmatig een verzoek van een particulier initiatief om te helpen bij het ontwikkelen en exploiteren van een woonconcept. Ga je daarop in? Hoe ga je daarmee om? Welke afwegingen maak je?

Experts Guido de Ruiter en Henk Nouws hebben hiervoor een instrument uitgewerkt. Ze lichten toe hoe je dit instrument kan gebruiken en gaan graag in gesprek over andere aspecten die organisaties raken als het gaat om zelfstandig wonen van ouderen en kwetsbare mensen.

Ga in gesprek met de experts van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg over burgerparticipatie bij bouwontwikkelingen. Als er gebouwd gaat worden in de buurt, levert dat altijd reacties op van de omwonenden. Hoe ga je daarmee om? Hoe leidt je dat als gemeente of ontwikkelende organisatie in goede banen? En als je gaat bouwen voor een bepaalde doelgroep, hoe betrek je de toekomstige bewoners dan bij je plannen, zodat deze goed aansluiten op de behoeften en wensen?

Margrieta Haan (langer zelfstandig thuiswonen door senioren) en Diana Nieuwold (zelfstandig wonen door kwetsbaren) delen graag met u hun ervaringen op dat gebied.

Meer variatie in woonvormen, aansluiten bij wat ouderen willen. Voor initiatiefnemers van nieuwe woonvormen voor senioren, of dat nu professionals of burgerinitiatieven zijn, is het niet altijd gemakkelijk om ideeën uit te werken naar een concreet plan. De Catalogus Woonvormen voor senioren helpt daarbij door diepgaande informatie te leveren over de verschillende types, plattegronden, gemeenschapsvormen, voorzieningen en kosten. Met steun van het ministerie van VWS ontwikkelde ZorgSaamWonen, Kantelingen en Companen de eerste gebruikersversie.

Roosje van Leer van Companen en Jasper Klapwijk van Kantelingen lanceren de Catalogus en gaan graag met de aanwezigen in gesprek over de toepassing.

Toenemende eenzaamheid, anonimiteit en sociale onveiligheid in 55+ wooncomplexen baren bewoners, corporaties en gemeenten steeds vaker zorgen. Bewoners worden ouder, trekken zich terug en staan soms met de rug naar elkaar toe. Ouderen vinden de kwaliteit van hun woonomgeving erg belangrijk. De wetenschappelijk erkende methode Studio BRUIS – Samen Buurten stelt bewoners en professionals in 55+ wooncomplexen in staat om van hun woongebouw een bruisende woongemeenschap te maken.

Wijkmakers Kees Penninx en Victor de Kok laten aan de hand van werkzame principes en praktijkvoorbeelden zien wat je met de methode BRUIS kunt bereiken, hoe het werkt en welke randvoorwaarden er nodig zijn. 

Welke waarde heeft gemeenschappelijk wonen in termen van langer zelfstandig wonen? Voor wie is een woongemeenschap geschikt? Worden ouderen er wel gelukkiger van? Welke uitdagingen zijn er bij het tot standkomen? In deze praktijksessie kunt u zien en zelf ervaren welke meerwaarde de woongemeenschap heeft. We zoomen in op de uitdagingen om gemeenschappelijk wonen voor iedereen die dat wil mogelijk te maken en het belang van goede samenwerking met gemeenten en woningcorporaties.

Deze sessie wordt verzorgd door Gabriëlle Verbeek, voorzitter LVGO en Hermien Miltenburg, bestuurslid belangenbehartiging LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen)

Doorstroming van ouderen op de woningmarkt is dé manier om beweging te krijgen in de woningmarkt. Maar de oudere verandert: het grootste deel van de aankomende ouderen is eigenaar van een koopwoning en is daar vaak erg aan gehecht. Hoe krijgen we ook deze groep op een positieve manier in beweging?

Wouter Onclin, gebiedsontwikkelaar bij SITE Urban Development, verkent de doorstroming langs drie lijnen: Verleiding door vernieuwende woonconcepten, Begeleiding door (financiële) arrangementen en Bewustwording van de mentale barrières die hierbij spelen. Hij neemt ons mee in de lessen van de Doorstroomchallenge die recent door de Provincie Utrecht is georganiseerd.

Heeft u plannen of bent u bezig met het realiseren van een innovatieve en kleinschalige woon(zorg)vorm voor overwegend 55-plussers? De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) en de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen u hier financiële ondersteuning bij bieden.

Woon deze masterclass, gegeven door RVO adviseur Frank van der Voort, zeker bij als u meer wilt weten over deze twee regelingen. Ook komen er ervaringen van initiatiefnemers aan bod en wordt er informatie gedeeld over welke kansen en belemmeringen initiatiefnemers tegen kunnen komen bij de financiering van hun  woon(zorg)vorm.

Geen enkele voorziening kan gerealiseerd worden zonder dat er een locatie beschikbaar is. Voor wonen en zorg is dat niet anders. Het blijkt niet mee te vallen om voldoende locaties te vinden. Guido Mertens is zelfstandig adviseur grondzaken en laat zien waarom het zo lastig is om aan locaties te komen, Maar ook hoe gemeenten daar met een andere visie op grondbeleid wel voor zouden kunnen zorgen. Daarmee inspelend op de trend dat de overheid steeds meer de regie in de ruimtelijke ontwikkeling naar zich toe wil trekken.

Op 1 juli 2021 opende Het Ouden Huis haar eerste vestiging in Bodegraven bedoeld voor senioren, alleen of samen, met een laag tot middeninkomen. De zorgbehoefte is variabel: geen zorg, huishoudelijke hulp, thuiszorg en verpleeghuiszorg. Er wonen ook jongeren of studenten die bijdragen aan het welzijn van de doelgroep.

Initiatiefnemer Karel van Berk vertelt openhartig over hoe het is gelukt en blikt vooruit naar nieuwe vestigingen in het land. Zijn geleerde lessen zijn boeiend en leerzaam om naar te luisteren. Er wordt ruim tijd ingeruimd voor uw vragen.

Hofjes van vroeger in een eigentijdse jas, dat is het doel van de Stichting Knarrenhof. Hofjes voor mensen met woon- en leefervaring die hechten aan privacy & gemeenschappelijkheid, wooncomfort & ontmoeting, zelfredzaamheid & burgercoöperaties. In Zwolle, Hardenberg, Gouda en Zutphen zijn vanaf 2017 hofjes gerealiseerd. Er zijn nog een aantal in aanbouw of in de startblokken.

Je hoort van Peter Prak, trekker van Knarrenhof vanaf het eerst uur, waarom dit concept zo anders is, waarom mensen hun eigen toekomst vele malen beter zelf bouwen, waarom dit sociale woningbouw 2.0 is en waarom het een alternatief is voor mantelzorg en een antwoord kan geven op het personeelstekort in de zorg.

De missie van Rotterdam is dat ouderen oud kunnen worden in hun eigen wijk, dicht bij hun sociale contacten. Daartoe is in 2020 het Langer Thuis Akkoord ondertekend door marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, zorgverzekeraars, vertegenwoordigers van ouderen en de gemeente. De actie-agenda heeft drie sporen: het bouwen van voldoende levensloopbestendige woningen, het ontwikkelen van seniorvriendelijke wijken/ ouderenhubs en het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen.

In deze praktijksessie vertellen Irene Wiezer en Nienke Miedema van de gemeente Rotterdam samen met Josanne Priem van Woonstad hoe het akkoord tot uitvoering komt, hoe er gewerkt wordt aan seniorvriendelijke wijken, aan doorstroming en aan nieuwe woon(zorg)concepten (waaronder de thuisplusflats).

Liv inn is het nieuwe wonen voor ouderen. Gelukkig en gezond ouder worden en zelf bepalen hoe jij dit wenst in te vullen. Een leefstijl waar je van betekenis blijft. De gemeenschappelijkheid van een studentenwoning, de bedrijvigheid van een klein dorp en de geborgenheid van een huis. Ruim 150 sociale huurwoningen met mooie gezamenlijke leefruimtes, waarbij je de zorg kunt krijgen als dat nodig is. Als bewoner sta je centraal en aan het roer. De hoofdvraag is: Hoe wil je ouder worden en wat heb je hiervoor nodig?

Carola van den Berg en Willeke Janssen van corporatie Habion lichten het concept toe, ook aan de hand van de eerste Liv In van ons land die in Hilversum staat.

De hele dag netflixen ... ? Dat mag bij onze zorgondernemer De Bolder te Maasbracht. Proteion, een grote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg ondersteunt in een strategische samenwerking de particuliere ondernemers Jeffrey Gielkens en Suzanne Gielkens-Walschot in het realiseren van een kleinschalige woonzorgvoorziening. Een succesvolle formule met tevreden cliënten die in hun eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen.

Wil je meer weten over de sleutels tot succes? Kom dan naar deze werksessie, dan vertellen Jolanda Wijen van Proteion en Jeffrey Gielkens en Suzanne Gielkens-Walschot hoe zij het beste van twee werelden met elkaar verenigen. 

Hoe kan het ontwerp van een gebouw en de inrichting van de openbare ruimte uitnodigen tot ontmoeten? Ianthe Mantingh is architect en directeur van Zijdekwartier Architecten. In deze masterclass gaat Ianthe in op haar publicatie 'Ontwerp voor Ontmoeten'. In deze publicatie laat ze zien hoe een prettig, menselijk ontwerp van wijken en buurten bijdraagt aan vertrouwen, saamhorigheid en hulp tussen bewoners. Hiervoor ontwikkelde ze een raamwerk, van buurt naar gebouw naar woning.

Ianthe Mantingh laat zien hoe ruimtelijke ingrepen op al die schaalniveaus kunnen bijdragen aan vluchtige ontmoetingen, het cement van de samenleving.

Bij het ontwerpen voor dementie is het essentieel aan te sluiten bij de belevingswereld van mensen met dementie. Belangrijk zijn het inspelen op de zintuigen en het zo logisch en intuïtief mogelijk ontwerpen van plattegronden. Op die manier kun je gedrag beïnvloeden en ongewenst gedrag beperken. Jos Slutter heeft jarenlang met dr. Anneke van der Plaats, pionier op het gebied van Omgevingszorg, samengewerkt. Vanuit het Omgevingszorg Collectief is hij nauw betrokken bij de opleiding Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie.

In deze sessie licht Jos Slutter toe wat van belang is bij het ontwerpen voor mensen met dementie aan de hand van theoretische inzichten en praktische voorbeelden.

Voor de gemeente Amersfoort heeft het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) gesprekken met organisaties van migranten en met welzijns- en zorgorganisatie om antwoord te krijgen op vragen als: wat kan de gemeente op basis van ervaringen uit de praktijk doen om cultuurspecifieke dagbesteding en verpleeghuiszorg aan te moedigen, te ondersteunen en aan te bieden? Deze verkenning in Amersfoort mondde uit in het boekje Oud worden in een herkenbare omgeving met kleuren en geuren van vroeger.

Tijdens deze sessie zal Grace Tanamal van het NOOM de verkenning nader toelichten en ook in gaan op de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg.

Klik hieronder voor het rapport 

Oud worden in een herkenbare omgeving met kleuren en geuren van vroeger
Een onderzoek naar de behoefte en het aanbod van Cultuurspecifieke zorg in Amersfoort

Zorgorganisatie Zorgbalans voorziet dat voor de zorg in de toekomst technologie en verpleegzorg bij mensen thuis belangrijke ingrediënten zijn. Daarom zetten ze nu al volop in op vernieuwing. Toepassingen als spraaktechnologie als digitale collega, leefstijlmonitoring en de ADS-spiegel die mensen ondersteunt bij dagelijkse handelingen zijn voorbeelden van innovatieve technologie in de thuissituatie. Verpleegzorg thuis (VPT) biedt Zorgbalans onder de noemer Prettig thuis. Kleine, vaste teams van helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen leveren deze zorg op verschillende plaatsen in het werkgebied van Zorgbalans.

Mariska Verduin en Carmen van Egmond van Zorgbalans delen in deze praktijksessie hun ervaringen met VPT en de inzet van technologie en vertellen over de successen en knelpunten.

Het voormalige verzorgingshuis Winkelmadepark in het Noord-Hollandse Winkel is getransformeerd tot een gevarieerde en bijzondere wijk met 104 sociale huurwoningen voor jong, oud, alleenwonend, stellen en gezinnen. Om er te komen wonen moet je gemotiveerd zijn om bij te dragen aan de ‘community’. Bewoners leveren voor ongeveer acht uur per maand een bijdrage aan de wijk en de gemeenschap. Het motto is 'met elkaar en voor elkaar'.

Eric Lugtmeijer, voorzitter van de Vereniging van Bewoners samen met Jessica Dekker, community coach en Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van woningcorporatie Wooncompagnie vertellen over de bedoeling van de wijk en de eerste ervaringen met het samen leven in de wijk. Nieuwsgierig geworden: check alvast de docu van Frans Bromet.

Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap waarin de zorgsector en geëngageerde privépersonen de handen in elkaar slaan. Ze realiseerden reeds in elke Vlaamse provincie kleinschalige woonvormen, zo kregen meer dan 130 personen met een beperking een nieuwe thuis. Architecte Carmen Martens, directeur bouw, neemt je vanuit hun realisaties mee in hun coöperatief model.

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg biedt begeleiding aan organisaties in Brussel en initieerde er welzijn- en wonen-met-zorgprojecten. Architect Jeroen Dries legt aan de hand van enkele realisaties uit hoe ze samen in Vlaanderen nieuwe projecten willen ontwikkelen, over sectoren heen en geïntegreerd in een zorgzame buurt.

Het Thuishuisproject is een uniek leef- en woonconcept voor alleenstaande senioren, met een duidelijke visie en bewezen rendement. Het bestaat uit twee onderdelen: het Thuisbezoek; activiteiten in de wijk, waarmee senioren worden opgespoord om hen over de drempel te verleiden weer mee te doen. En het Thuishuis; een kleinschalige zelfstandige woonvorm; ’Studentenhuis’ voor senioren met smalle beurs. 5 à 7 bewoners in één huis, met individuele en gemeenschappelijke ruimtes.

Lotte Ruyten (vrijwilligerscoördinator) geeft in deze sessie een inkijkje in dagelijkse praktijk van Thuishuisproject Woerden. Jan Ruyten (grondlegger) vertelt over zijn ervaring op het gebied van ontwikkeling en implementatie. 

Er ontstaat steeds meer behoefte aan woonvormen tussen thuis en verpleeghuis. Graag nemen wij je mee aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je na de initiatieffase op een verantwoorde manier je vastgoedproject kunt financieren. Via onze platformen Andersfinancieren en Geldvoorelkaar zijn reeds verschillende zorg gerelateerde financieringsvraagstukken gerealiseerd. Op deze manier kun je tevens de binding met je stakeholders vergroten. Jouw financiers worden ambassadeurs!

Hoe overtuig je investeerders om je project mogelijk te maken en welke financiële criteria zijn daarbij belangrijk? Fred van der Stappen, bestuurder SmartFunding Solutions , beantwoord al jullie vragen en kijkt graag samen met jou of jouw project op deze manier gerealiseerd kan worden.

Verbindingscentrum De Fontein is een centrum dat toegankelijk is voor iedereen in de wijk Colmschate-Zuid in Deventer. Het is een spil in de wijk die verbinding zoekt en zoveel mogelijk faciliteert op de vragen vanuit bewoners. De Fontein biedt een zo breed mogelijk pakket aan activiteiten gericht op terugdringen van eenzaamheid, langer  thuis wonen, activering, meedoen, gezondheid, bewegen, sociale contacten, voeding, creativiteit, arbeidstoeleiding.

Drijvende kracht Christina Lintsen vertelt je over dit bijzondere initiatief dat al zes jaar succesvol draait en een groot netwerk aan samenwerkingen en verbindingen heeft opgebouwd. 

Voorzorgcirkels zijn netwerken van ongeveer tien tot dertien personen. Dat kunnen ouderen zijn, familieleden, vrijwilligers en buren. Een deel van hen heeft een zorgvraag en een deel biedt hulp en ondersteuning. In Land van Cuijk werken de welzijnsorganisatie, corporatie en zorgorganisatie met voorzorgcirkels. Het kan in wijken en buurten, maar ook in seniorencomplexen opgezet worden. Samen met ouderen(organisaties).

Henk Geene, auteur van het boek ‘Voorzorgcirkels, antwoord op de vergrijzing’ legt uit wat het inhoudt, hoe je ze opzet en wat het kan brengen.

Waaranders is een woonconcept waarin diversiteit wordt gestimuleerd. Gezinnen, singles, mensen op leeftijd, met een beperking of zorgbehoefte zijn op ongedwongen wijze verenigd en kijken wanneer gewenst naar elkaar om. Een gemeenschappelijke buurtschuur en faciliteiten zoals een tuin, park of dierenwijde, verbinden de bewoners met elkaar en hun omgeving. Noaberschap is het motto, met elkaar voor elkaar, waar binding en ontmoeting mogelijk is en eenzaamheid voorkomen kan worden. Ook het woningaanbod is divers. Combinaties van huur- en koopwoningen, levensloopbestendige en zorg woningen, van compact tot bijzonder ruim. In een Waaranders-project kun én wil je oud worden.

Dick Koster van Cittanova Bureau voor Planontwikkeling en Jan Willem Kloosterboer van Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn verzorgen deze sessie.

‘Wij Zijn Zuiderschans’ is een soort minidorp voor 65-plussers met en zonder zorgvraag, mensen met dementie en jongeren. Midden in Den Bosch. De bewoners van de 127 appartementen brengen ‘goed nabuurschap’ in de praktijk. Ze kijken naar elkaar om en doen samen leuke dingen. Ze maken actief verbinding met elkaar en met de mensen uit de omringende wijk. Belangrijk voor het succes van ‘Wij Zijn Zuiderschans’ zijn de zogenaamde buurtverbinders. Dit zijn jongere mensen die in Zuiderschans wonen en vrijwilligerswerk verrichten. Zij dragen bij aan initiatieven, brengen mensen samen en maken dingen mogelijk.

Eric van der Hulst, zorgorganisatie Van Neynsel, Janine van Heertum, woningcorporatie Zayaz en Stijn van Kreij, sociale onderneming Butterfly Effect vertellen je meer over dit vernieuwende buurtproject.

Maak ouderen bewust van de veranderingen in de samenleving en de consequenties voor hen. Empower ze: de veranderingen in denken en doen, moeten vooral van hen zelf komen. Zo luidt de hoofdboodschap van het advies 'Thuis in de Wijk, nu en straks!'. Dit advies bracht de Raad van Ouderen enkele maanden geleden uit. De Raad van Ouderen is sinds 2018 actief. Ze geven de minister van VWS gevraagd en ongevraagd advies over zaken die ouderen aangaan.

Tijdens deze ronde tafel gaan twee leden van de raad, Elisabeth van Oostrum en Marilyn Haimé in op het advies. 

Nog voor 2040 is het aantal 80-plussers in de regio Utrecht verdubbeld. Daarmee verdubbelt ook de vraag naar geschikte woningen, ondersteuning en zorg. Het project Wonen en Zorg 2040 maakt o.a. met een interactief dashboard de 'gap' tussen vraag en aanbod van wonen met zorg de komende decennia, inzichtelijk. En daarmee gaat het project in gesprek met gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoor met concrete oplossingen als doel.

In deze praktijksessie: de projectaanpak, de dashboards en de resultaten van het eerste jaar door Arnout Siegelaar, projectleider van IVVU, samen met André Mannak, inkoper langdurige zorg bij Zilveren Kruis Zorgkantoor. Wonen en Zorg 2040 is een initiatief van IVVU (vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht) met Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Stel je eens voor: je verkoopt je huis, trekt in een huurwoning met je vrienden pal naast je. Samen vorm je een vereniging die eigenaar is van de woningen en regel je alles rondom het wonen: het onderhoud, het beheer, maar ook gezamenlijke activiteiten want er is een ontmoetingsruimte en een gezamenlijke tuin. Samen heb je volledige zeggenschap en je betaalt geen cent teveel. De wooncoöperatie is ook voor (toekomstige) senioren een veelbelovende woonvorm om gezond en actief oud te worden.

Bernard Smits, bestuurder van de WBVG en initiatiefnemer van Cooplink, gaat in op de vraag wat anno 2022 de kansen en de mogelijkheden zijn van de wooncoöperatie voor senioren.

De opgave van wonen, zorg en welzijn stelt gemeenten voor een uitdaging. De opgave is veel omvattend, complex en vol onzekerheden. Welke behoefte aan zorg en ondersteuning is er? Wat ontbreekt in het aanbod op de korte en op de lange termijn? Wat kunnen en willen inwoners zelf organiseren en waarvoor sta je als gemeente, zorgorganisaties en woningcorporaties voor aan de lat. Het zijn vragen waarop gemeenten en hun samenwerkingspartijen in een woonzorgvisie antwoord geven. De woonzorgvisie en het bijbehorende uitvoeringsplan helpt gemeenten en hun samenwerkingspartners om grip te krijgen op de opgave en gericht aan de slag te gaan.

In deze masterclass nemen Susan van Klaveren en Annette Duivenvoorden van Platform31 u mee in de wereld van de woonzorgvisies. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden laten zij de variatie in woonzorgvisies zien en de wijze waarop deze tot stand gekomen zijn. Ook nemen zij u mee in de laatste ontwikkelingen rondom (regionale) woonzorgvisies.

Woningcorporatie WoCom, gemeente Laarbeek en zorgorganisatie de Zorgboog hebben samen een bestaand appartementencomplex met ontmoetingsruimte nieuw leven ingeblazen. Van verzorgingshuis naar woonvorm waar mensen met of zonder (WLZ-)zorg hun eigen leven leiden, met oog voor elkaar en focus op welzijn. Het motto: ‘elke dag een fijne dag’ wordt in praktijk gebracht door in te zetten op community building en drempelloze dagbesteding.

Jantien de Jong, programmaleider bij de Zorgboog deelt de ervaringen van het eerste jaar. Wat gaat er goed en waar is ze trots op? Hoe zijn zaken praktisch geregeld zoals zorg op afstand, exploitatie van de ontmoetingsruimte en plaatsingsbeleid. En natuurlijk ook: wat zijn de hoofdpijndossiers.

In de documentaire Zorg voor Doy verhuist de 80-jarige boerenzoon Doy Kemps naar de schuur op zijn erf. Hij woont al zijn hele leven in de boerderij van zijn ouders. Dankzij een initiatief van achterneef Toon en diens partner Janne, kan Doy op zijn vertrouwde erf blijven wonen maar dan wel in het ‘schob’, dat tot mantelzorgwoning wordt verbouwd. Toon en Janne gaan in de boerderij wonen. Dit verhaal staat voor grote thema’s: nieuwe woonvormen, mantelzorg en de leefbaarheid van het platteland.

Eva Zwart, Inge Guffens en Miriam van Oort van Filmzorg gaan door middel van fragmenten uit de film met je in gesprek over al deze actuele onderwerpen.

Stede Broec is de meest vergrijzende gemeente van Noord-Holland Noord. Dat betekent dat er in 2040 twee keer zoveel verpleeghuisplekken en personeel nodig zijn als nu. Dat kan de zorg niet bijbenen. Zorgorganisatie Omring maakte daarom samen met lokale partners een plan om in te zetten op stenen (bouw van seniorenwoningen) en steun (versterken van de sociale verbanden in buurten) zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en zorg wordt uitgesteld.

Hoe experimenteer je mét bewoners om sociale verbanden te versterken? De visiegroep met daarin Omring, de gemeente, welzijnsorganisatie Ons Stede Broec, woningcorporatie De Woonschakel en de seniorenraad koos voor actieonderzoek samen met bewoners. Actieonderzoeker Karlijn van Arkel van Nederland Zorgt voor Elkaar en Frido Kraanen, bestuurder van Omring, laten zien wat het actieonderzoek oplevert.

Terug naar boven