Talkshow


39 - Talkshow Bloeiende buurten voor wonen, welzijn en zorg (15.40 - 16.30 uur) 

Dagvoorzitter Oscar Kocken gaat met zijn gasten én de zaal in gesprek over kansen, belemmeringen én leerervaringen voor het realiseren van bloeiende buurten voor wonen, welzijn en zorg.

Vanuit de landelijke overheid is met de programma’s ‘Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ (WOZO) en ‘Wonen en Zorg voor Ouderen’ de ambitie neergelegd voor de komende jaren. Speerpunten zijn het toevoegen van geschikte woningen voor ouderen en het versterken van het zorgen voor jezelf en voor elkaar. Zwaardere zorg zal steeds meer bij mensen thuis, al dan niet in een geclusterde woonvorm, geboden worden. Lokaal en regionaal zullen deze ambities omgezet moeten worden in concrete uitvoeringsprogramma’s en projecten. Wat is daarbij belangrijk? Wat kunnen voorlopers ons vertellen over de kansen en belemmeringen en wat leren we van hun ervaringen? Wat helpt om bloeiende buurten sneller en beter te realiseren?

Martin van Rijn is voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties. Woningcorporaties zijn een belangrijke partij als het gaat om het realiseren van meer geschikte woningen en woonvormen in het sociale huursegment. Maar corporaties kunnen het niet alleen. Ze hebben actieve bewoners, welzijns- en zorgorganisaties nodig om bloeiende buurten te kunnen realiseren. Martin overziet het veld van wonen, welzijn en zorg vanuit zijn brede achtergrond bij de overheid, pensioenorganisatie PGGM en als bestuurder ziekenhuizen.

Mathil Sanders is wethouder gemeente Geldrop-Mierlo met Wmo, inclusie, welzijn en zorg in haar portefeuille. Ze was tot de zomer van 2022 werkzaam als wijkverpleegkundige. Dolgraag wil ze wat doen aan de eenzaamheid van ouderen. Het belang van woonvormen tussen thuis en verpleeghuis kent ze vanuit de praktijk. Hoe kijkt ze aan tegen de mogelijkheden die de gemeente heeft om bloeiende buurten te realiseren?

Juan Seleky is bestuurslid van NOOM, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten. Juan zal ingaan op de ontwikkelingen in De Haagse Beemden, de grootste wijk in Breda. De wijk bereidt zich op verschillende manieren voor op de toekomst. Zorgorganisatie Surplus en woningcorporatie Alwel bouwen in deze wijk 70 sociale huur- en 30 middeldure huurappartementen. De geplande start van de bouw is 2024 zodat de woningen in 2025 klaar kunnen zijn. Er is behoeftenonderzoek gedaan onder ouderen om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op hun wensen. In de wijk is een campagne geweest vanuit ‘Wonen met Gemak’ om 65-plussers goed voor te bereiden op het ouder worden. Er wordt breder gekeken dan alleen maar naar wonen.

Peter van Assche is architect bij bureau SLA. In 2017 won hij met zijn voorstel voor een hedendaags hofje voor de wijk Almere Haven de prijsvraag Who Cares van het Atelier Rijksbouwmeester. Nu vijf jaar later is het gelukt om het project Binnenhaven te gaan ontwikkelen; 100 levensloopbestendige appartementen en woningen rond een gemeenschappelijke binnentuin. Welke hobbels kwam Peter tegen en wat zijn de leerervaringen die hij uit het traject meeneemt?

Samen met Martin van Rijn gaat Oscar Kocken met Mathil Sanders, Juan Seleky en Peter van Assche in gesprek over de casus die zij inbrengen. Wat hebben zij geleerd en wat kunnen ze meegeven aan andere initiatiefnemers en aan lokale en landelijke overheden? Ook is er ruimte voor reactie en aanvullingen vanuit de zaal.


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.


Terug naar boven