De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

Er gebeurt al veel, maar versnelling is nodig!

Er gebeurt al veel, maar versnelling is nodig!‘Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd. Dat is hoopvol.’, concludeerde Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg, tijdens de talkshow onder leiding van dagvoorzitter Oscar Kocken op het congres Thuis in de wijk dat maandag 16 mei jl plaatsvond in De Rijtuigenloods te Amersfoort.

Veel van de ruim 500 deelnemers die aanwezig waren deelden zijn mening. En de tientallen projecten die zich presenteerden tijdens het congres getuigen hier ook van. In ons land zijn steeds meer initiatieven om mensen zo lang mogelijk prettig in de wijk te laten wonen. Het gaat om verschillende woonvormen, zoals het Oudenhuis, Liv inn, Knarrenhof, Thuishuis, allerlei vormen van geclusterd wonen. Maar ook om projecten gericht op preventie en het bevorderen van welzijn, ontmoeting en participatie. Er is tevens meer oog voor de woonomgeving en de kracht van senioren.

‘Het mag allemaal wel wat sneller want de urgentie is hoog’, verzuchtten sommige deelnemers. Gebrek aan locaties, langdurige processen, het vinden van financiering en de matige samenwerking tussen organisaties zijn nog altijd de grootste knelpunten om de te komen tot voorzieningen die nodig zijn voor het wonen in de wijk. Toch was de sfeer op het congres optimistisch. Deelnemers wisselden kennis en ervaringen uit en waren zichtbaar blij elkaar weer op een fysieke bijeenkomst ontmoeten.

Klik hier voor het verslag van het congres, een video- en fotoimpressie en de meeste presentaties.


De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

De opgave in wonen, welzijn en zorg is een actueel en urgent thema. Nederland vergrijst. In de jaren tot 2040 verdubbelt het aantal 80-plussers naar 1,6 miljoen. Ook na 2040 blijft het aantal ouderen in onze samenleving hoog. Dit vraagt om actie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. En om betrokkenheid van (toekomstige) ouderen en samenwerking want geen enkele organisatie heeft de sleutel alleen in handen. Integrale oplossingen zijn nodig waarbij er aandacht is voor woonvormen, voorzieningen in de wijk, communitybuilding én intensieve zorg waar nodig. En dit in een context waar ook andere groepen een plek in de samenleving wensen zoals mensen met een psychische kwetsbaarheid of mensen met een beperking.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. De Taskforce Wonen en Zorg heeft gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere partners gestimuleerd en ondersteund. De opgave is lokaal en regionaal in beeld gebracht. Gemeenten hebben woonzorgvisies ontwikkeld samen met lokale of regionale partners. Samenwerkingsverbanden zijn aan de slag gegaan met de uitvoering. Nieuwe woonvormen zijn ontwikkeld, netwerken in wijken verstevigd, voorzieningen slim gekoppeld en ervaringen en effecten in kaart gebracht. Er is gebouwd, getransformeerd en veel geleerd.

Het congres Thuis in de wijk 2022 is dé dag om kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. En om vooruit te kijken!

Wie ga je ontmoeten bij Thuis in de Wijk

Het congres is bedoeld voor bestuurders/beslissers, projectleiders en praktijkmensen bij gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars, actieve ouderen en andere initiatiefnemers van nieuwe woon(zorg)projecten, architecten, sociaal ondernemers, ontwikkelaars/beleggers en bouwbedrijven die aan de slag zijn of willen met:

  • het realiseren van nieuwe woonzorgvormen
  • het opschalen en versnellen van succesvolle oplossingen
  • het aanpakken van knelpunten
  • het in kaart brengen van de lokale of regionale woonzorgopgave

En voor iedereen die de samenwerking tussen partijen beter wil organiseren. Ontmoet elkaar op 16 mei, leer van elkaar en verbind.


Thuis in de wijk is een initiatief van de partners van de Taskforce Wonen en Zorg: ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS, VNG en Zorgverzekeraars Nederland.


 Bekijk hier het programma 


Updates

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Terug naar boven