Bloeiende buurten; over wonen, welzijn en zorg dichtbij

Bloeiende buurten; over wonen, welzijn en zorg dichtbij

Bloeiende buurten; over wonen, welzijn en zorg dichtbij

Bloeiende buurten; over wonen, welzijn en zorg dichtbij

Bloeiende buurten; over wonen, welzijn en zorg dichtbij

WERK IN UITVOERING

We zijn op dit moment druk bezig met de programmering van het congres Thuis in de wijk 2023.
De datum en de locatie zijn al bijna zeker: woensdag 22 maart 2023 in congrescentrum 1931 in Den Bosch.


BLOEIENDE BUURTEN; OVER WONEN, welzijn EN ZORG dichtbij

De opgave in wonen, welzijn en zorg is een actueel en urgent thema. Nederland vergrijst. In de jaren tot 2040 verdubbelt het aantal 80-plussers naar 1,6 miljoen. Ook na 2040 blijft het aantal ouderen in onze samenleving hoog. Dit vraagt om actie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. En om betrokkenheid van (toekomstige) ouderen en samenwerking want geen enkele organisatie heeft de sleutel alleen in handen. Integrale oplossingen zijn nodig waarbij er aandacht is voor woonvormen, voorzieningen in de wijk, communitybuilding én intensieve zorg waar nodig. En dit in een context waar ook andere groepen een plek in de samenleving wensen zoals mensen met een psychische kwetsbaarheid of mensen met een beperking.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. De Taskforce Wonen en Zorg heeft gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere partners gestimuleerd en ondersteund. De opgave is lokaal en regionaal in beeld gebracht. Gemeenten hebben woonzorgvisies ontwikkeld samen met lokale of regionale partners. Samenwerkingsverbanden zijn aan de slag gegaan met de uitvoering. Nieuwe woonvormen zijn ontwikkeld, netwerken in wijken verstevigd, voorzieningen slim gekoppeld en ervaringen en effecten in kaart gebracht. Er is gebouwd, getransformeerd en veel geleerd.

Het congres Thuis in de wijk 2023 is dé dag om kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. En om vooruit te kijken!


Wie ga je ontmoeten bij Thuis in de Wijk

Het congres is bedoeld voor bestuurders/beslissers, projectleiders en praktijkmensen bij gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars, actieve ouderen en andere initiatiefnemers van nieuwe woon(zorg)projecten, architecten, sociaal ondernemers, ontwikkelaars/beleggers en bouwbedrijven die aan de slag zijn of willen met:

  • het realiseren van nieuwe woonzorgvormen
  • het opschalen en versnellen van succesvolle oplossingen
  • het aanpakken van knelpunten
  • het in kaart brengen van de lokale of regionale woonzorgopgave

En voor iedereen die de samenwerking tussen partijen beter wil organiseren. Ontmoet elkaar op 22 maart 2023, leer van elkaar en verbind.


Impressie van het congres Thuis in de wijk op 16 mei 2022


Thuis in de wijk is een initiatief van de partners van de Taskforce Wonen en Zorg: ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS, VNG en Zorgverzekeraars Nederland.


 Bekijk hier het programma 


Updates

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Terug naar boven