De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!

Hoe maken we sneller woningen en wijken geschikt voor de groeiende groep ouderen? Hoe zorgen we voor woon(zorg)vormen die kwetsbare mensen een prettige plek bieden in de wijk? Wat helpt nu echt om de kloof tussen thuis en zorginstelling te overbruggen?

Steeds meer mensen zoeken een plek in de wijk waar zij prettig kunnen wonen, ook als ze zorg en ondersteuning nodig hebben. De opgave is urgent en voor langere tijd. De komende 20 jaar zal het aantal ouderen verdubbelen. Daarnaast verstopt de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen en neemt het aantal dak- en thuislozen toe; mensen zouden graag doorstromen naar een eigen plek. Zijn we hierop voldoende voorbereid? Wat kunnen en moeten we nú doen?

Op 16 mei 2022 is het congres Thuis in de wijk dé plek waar actieve burgers, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, provincies, architecten en ontwikkelaars elkaar ontmoeten en kennis en slimme oplossingen uitwisselen over de woon-zorgopgave van vandaag en morgen.

Kennis, discussie en projecten

korte inhoud

Woonwensen en woonvormen

Het congres Thuis in de wijk staat voor ontmoeten, inspireren, ideeën opdoen, netwerken, leren van goede voorbeelden én zelf aan de slag gaan. Tijdens het congres krijgt u presentaties van gerealiseerde of nieuwe woon(zorg)projecten, hoort u ervaringen van bewoners, spreekt u initiatiefnemers met ideeën voor nieuwe woonvormen en leert u van de ervaringen van collega-projectleiders.

voor wie is thuis in de wijk bedoeld

Het congres is bedoeld voor bestuurders/beslissers, projectleiders en praktijkmensen bij gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, actieve ouderen en andere initiatiefnemers van nieuwe woon(zorg)projecten, architecten, sociaal ondernemers, ontwikkelaars/beleggers en bouwbedrijven die aan de slag zijn of willen met:

  • het realiseren van nieuwe woonzorgvormen
  • het opschalen en versnellen van succesvolle oplossingen
  • het aanpakken van knelpunten
  • het in kaart brengen van de lokale of regionale woonzorgopgave

En voor iedereen die de samenwerking tussen partijen beter wil organiseren. Ontmoet elkaar op 29 januari, leer van elkaar en verbind.


Thuis in de wijk is een initiatief van de partners van de Taskforce Woenen en Zorg: ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS, VNG en Zorgverzekeraars Nederland in het kader van het programma Langer Thuis.

Praktische informatie


 Bekijk het programma 

Updates

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Terug naar boven