Ronde tafels

Onderstaande lijst van Ronde tafels is nog niet compleet.


Hoe creëren we samen een beweegvriendelijke wijk?

Ontmoeten en bewegen in je eigen leefomgeving, wat is hiervoor nodig? Welke behoeftes hebben ouderen, maar ook professionals in de wijk? Hoe ziet zo’n beweegvriendelijke wijk er eigenlijk uit? En hoe kunnen we dit gezamenlijk creëren? Denk met ons mee in deze ronde tafel.

Met Oldstars Sport, De Derde Helft en Oldstars Vitaal organiseert het Nationaal Ouderenfonds al jaren lokaal beweegprojecten om ouderen in beweging te krijgen en te houden. Daarnaast worden zij hierdoor in staat gesteld om een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden en voorkomen we eenzaamheid.

Simone de Graaf en Anne Bulsink van het Nationaal Ouderenfonds gaat graag in gesprek hoe we samen nog meer impact kunnen maken in de wijk.


Doorstromen in je eigen wijk

Ga tijdens deze ronde tafel informeel in gesprek met Matthijs van Gent en expert Margrieta Haan van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) over geschikte ouderenhuisvesting in de eigen wijk en hoe je daarmee de doorstroming op gang kan krijgen.


Initiatieven voor geclusterde en collectieve woonvormen

Ga tijdens deze ronde tafel informeel in gesprek met Matthijs van Gent, Birgitta Rottmann en expert Ditty Blom van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) over mogelijkheden, aanpak en het omgaan met initiatieven voor geclusterde en collectieve woonvormen.


Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) en Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten voor Ouderen (SOO)

Steeds meer initiatiefnemers van woon(zorg)projecten vinden hun weg naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO). Dat is goed nieuws: samen realiseren we meer geschikte woningen voor (toekomstige) ouderen!
Particulieren en sociale ondernemers kunnen bijvoorbeeld bij RVO terecht voor financiële ondersteuning bij het realiseren van hun kleinschalige (ver)bouwproject voor 55-plussers. De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) biedt voor de verschillende fases in het traject verschillende financieringsmogelijkheden aan.
Ook de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten voor Ouderen (SOO) is een interessante regeling voor hen. Deze subsidieregeling biedt geclusterde woonvormen een financiële bijdrage in de bouwkosten om een ontmoetingsruimte te realiseren.

Hoor van Marc van den Berg,  adviseur Team MKB Financiering bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meer tijdens deze ronde tafel over deze regelingen.


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.


Terug naar boven