Ronde tafels

Aan een ronde tafel praat je in een kleine groep personen met een expert over een actueel vraagstuk


36 - Flatcoach verbindt bewoners en buurt

Sinds 2016 kent Rijswijk een flatcoach die bewoners helpt met het opzetten van activiteiten, bewoners bijeen brengt, problemen tijdig signaleert en doorspeelt en zorgt voor een prettig woonklimaat. De flatcoach helpt om activiteiten aan te jagen, ondersteunt bewoners met initiatieven en kijkt wat er nodig is. Het doel is om mensne langer zelfstandig te laten wonen. Er zijn inmiddels twee flatcoaches in Rijswijk te vinden, maar ook zijn er twee actief in Leidschendam-Voorburg en ook eentje in Delft.

Tamara Helder is als flatcoach vanuit corporatie Vidomes werkzaam en gaat graag in gesprek met je over haar werk. De flatcoach is een samenwerkingsproject van corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisatie en gemeenten.


37 - Hoe ontwerp je een sociaal duurzame woongemeenschap?

Bij de ontwikkeling van collectieve woon(zorg)projecten ligt vaak de nadruk op financiering en een droog Programma van Eisen (PvE) met vierkante meters. Helaas is als het project er eenmaal staat, de verwachte collectiviteit en gemeenschapszin vaak minder dan gehoopt.

CoWonen, een samenwerking tussen Philip Krabbendam en Tijmen Kuyper, twee architecten met ervaring in het onderzoeken en ontwerpen van gemeenschappelijke woonprojecten, bespreken aan de ronde tafel, wat er in beleid, PvE en ontwerp nodig is om te zorgen dat als straks een collectief woon(zorg) project gebouwd wordt, dit ook echt een langdurig succesvolle collectieve woonoplossing is.


38 - Ouderenhuisvesting onderdeel van de grote bouw- en woonopgave

Ga in gesprek met de experts van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) Ditty Blom en Nanke Hofstra. Aan de ronde tafel gaan we het hebben over hoe de woonopgave voor ouderen die op een goede manier zelfstandig thuis blijven wonen, past in wat er allemaal op de partijen afkomt met de hele woon- en bouwopgave. Wat wordt er van je verwacht? Hoe richt je dat in en hoe kom je snel tot de uitvoering?

Gespreksleider is Matthijs van Gent, coördinator van het EHA.


39 - Van het bod naar de plot

In alle woondealregio’s maken provincies met gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoren en andere partners afspraken over de opgave ouderenhuisvesting voor de komende jaren. Ongeveer één op de drie nieuwbouwwoningen moet geschikt zijn om wonen en zorg te combineren. Dat is een stevige opgave. Maar waar in de gemeenten moeten al die woningen gerealiseerd worden? Wat maakt een locatie geschikt voor wonen en zorg voor ouderen? Wat gaat helpen om tot een passende woningbouwprogrammering te komen? En hoe kunnen bestaande woningcomplexen waar veel ouderen wonen bijdragen aan de realisatie van die opgave?

Schuif aan bij deze ronde tafel met Hans Adriani, bestuurlijk aanjager van het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen.


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.


Terug naar boven