Ronde tafels

Aan een ronde tafel ga je in een kleine groep in gesprek over doorstromen in je eigen wijk, beweegvriendelijke wijken, geclusterde woonvormen en mogelijkheden voor subsidies.


33 - Doorstromen in je eigen wijk

Ga tijdens de ronde tafel informeel in gesprek met Matthijs van Gent en expert Margrieta Haan van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) over geschikte ouderenhuisvesting in de eigen wijk en hoe je daarmee de doorstroming op gang kan krijgen.

Margrieta heef jarenlang bij een woningcorporatie gewerkt en is inmiddels ruim 11 jaar zelfstandig adviseur op het snijvlak wonen, zorg en welzijn. Ze ondersteunt partijen in de samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe woonzorg-concepten en heeft zelf ook een inwoners-initiatief gerealiseerd met een huiskamer voor en door de buurt. Samen met expert Gerben Kamphorst heeft ze de publicatie (Ver)ken je buurt geschreven waarbij ze toelichten hoe het inbouwen van een goede verkenningsfase, met veel aandacht voor samenwerking met de buurt kan helpen bij een betere samenwerking van alle betrokken partijen.


34 - Hoe creëren we samen een beweegvriendelijke wijk?

Ontmoeten en bewegen in je eigen leefomgeving, wat is hiervoor nodig? Welke behoeftes hebben ouderen, maar ook professionals in de wijk? Hoe ziet zo’n beweegvriendelijke wijk er eigenlijk uit? En hoe kunnen we dit gezamenlijk creëren? Denk met ons mee in deze ronde tafel.

Met Oldstars Sport, De Derde Helft en Oldstars Vitaal organiseert het Nationaal Ouderenfonds al jaren lokaal beweegprojecten om ouderen in beweging te krijgen en te houden. Daarnaast worden zij hierdoor in staat gesteld om een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden en voorkomen we eenzaamheid.

Simone de Graaf en Anne Bulsink van het Nationaal Ouderenfonds gaat graag in gesprek hoe we samen nog meer impact kunnen maken in de wijk.


35 - Initiatieven voor geclusterde en collectieve woonvormen

Ga tijdens de ronde tafel informeel in gesprek met Matthijs van GentBirgitta Rottmann en expert Ditty Blom van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) over mogelijkheden, aanpak en het omgaan met initiatieven voor geclusterde en collectieve woonvormen en het creëren van een geschikte woonomgeving voor ouderen.

Ditty heeft voor de gemeente Rotterdam innovatieve woonprojecten opgezet waarbij de burger individueel of collectief aan zet was om zijn eigen woning te bouwen of te renoveren. Voor het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg heeft zij verschillende gemeenten geholpen met het bepalen van geschikte woonlocaties voor ouderen en andere aandachtsgroepen. Zij ziet de gemeente graag als enthousiasmerende, faciliterende, regisserende en adviserende aanjager, juist ook in combinatie met Wonen en Zorg.


36 - Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) en Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten voor Ouderen (SOO)

Steeds meer initiatiefnemers van woon(zorg)projecten vinden hun weg naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO). Dat is goed nieuws: samen realiseren we meer geschikte woningen voor (toekomstige) ouderen!
Particulieren en sociale ondernemers kunnen bijvoorbeeld bij RVO terecht voor financiële ondersteuning bij het realiseren van hun kleinschalige (ver)bouwproject voor 55-plussers. De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) biedt voor de verschillende fases in het traject verschillende financieringsmogelijkheden aan.
Ook de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten voor Ouderen (SOO) is een interessante regeling voor hen. Deze subsidieregeling biedt geclusterde woonvormen een financiële bijdrage in de bouwkosten om een ontmoetingsruimte te realiseren.

Hoor van Marc van den Berg, adviseur Team MKB Financiering bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meer tijdens deze ronde tafel over deze regelingen.


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.


Terug naar boven