Meer Thuisplusflats in Rotterdam

In Rotterdam komt er uitbreiding van het aantal Thuisplusflats. Sinds 2021 zijn er in Rotterdam Thuisplusflats; bestaande seniorencomplexen waar oudere Rotterdammers wonen. In een Thuisplusflat hebben bewoners een eigen appartement, maar worden er ook activiteiten georganiseerd rondom bewegen, samen eten en ontmoeting. Gebleken is dat de Thuisplusflats een positief effect hebben, zowel voor bewoners als voor zorgorganisaties. De gemeente wil daarom naar twintig thuisplusflats toe. Ook in Amsterdam zijn er concrete plannen voor dergelijke flats. De Lang Leven Thuisflats, zoals ze in Amsterdam heten, moeten het gat vullen tussen thuis en het verpleeghuis.

Lees hier verder

Bron: www.taskforcewonenzorg.nl

Kom meer te weten over de Thuisplusflats tijdens de praktijksessie die wordt verzorgd door Hanneke Schottert van de gemeente Rotterdam.

Verder lezen

Subsidie collectieve wooninitiatieven - Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord Brabant stelt een budget van 600.000 euro beschikbaar voor vormen van collectief wonen. Het gaat om subsidie voor de oprichting van een initiatief, het doen van onderzoek naar haalbaarheid van het project en voor de project- en procesbegeleiding.

De subsidie kan worden aangevraagd door een collectief wooninitiatief of sociale onderneming. Het geldt voor nieuwbouw maar ook voor aanpassingen in de bestaande bouw. De subsidieregeling stelt voorwaarden aan de betaalbaarheid en duurzaamheid van de te realiseren woningen. Woningbouwinitiatieven kunnen zowel nieuwbouw betreffen, als kleinschalige transformaties, zoals verbouw/ombouw van bestaand vastgoed, of sloop-nieuwbouw.

Lees hier verder

Bron: www.brabant.nl

Verder lezen

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra keynote speaker congres ‘Thuis in de wijk’

Met het College van Rijksadviseurs adviseert Rijksbouwmeester Francesco Veenstra vanuit een onafhankelijke positie bewindspersonen gevraagd en ongevraagd over actuele maatschappelijke opgaven zoals de woonzorgopgave.  Met de inzet van ontwerp onderzoekt hij hoe onze buurten voor iedereen leefbaar en betaalbaar kunnen zijn én blijven.

Verder lezen

Verzorgingshuis omgevormd naar Doorleefhuis In Beekbergen

Voormalig verzorgingshuis De Vier Dorpen in Beekbergen is getransformeerd naar een eigentijds wooncomplex voor mensen met een zorgvraag. De plattegrond leent zich uitstekend voor het scheiden van wonen en zorg. Telkens zijn twee appartementen samengevoegd, zodat de bewoners twee kamers hebben inclusief keuken en badkamer. Er was al een grote ontmoetingsruimte aanwezig. De bewoners huren van corporatie Habion en krijgen zorg van de zorgorganisatie Zorggroep Apeldoorn en omstreken via VPT (Volledig Pakket Thuis) of MPT (Modulair Pakket thuis).  De bewoners kijken naar elkaar om en kunnen zo prettig zelfstandig wonen met zorg nabij. 

Habion verzorgt op het congres Thuis in de wijk een praktijksessie over Doorleefhuis De Vier Dorpen. 

Lees hier een artikel over De Vier Dorpen

Verder lezen

Rapport 'Overlap tussen de opgaven aan verpleegzorgplekken en geclusterde woningen' verschenen

Het beleidsprogramma “Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen”, ofwel WOZO, is bedoeld als initiatief om de zorg en ondersteuning van ouderen in Nederland te veranderen. Het programma omvat verschillende maatregelen, initiatieven en voorstellen om de ouderenzorg beter aan te laten sluiten bij de voorkeuren van ouderen en tegelijk ook deze toekomstbestendig te organiseren. WOZO kent in totaal vijf actielijnen. Deze zijn allen afgestemd met de programma’s van andere ministeries.
Actielijn 4 is gericht op de ouderenhuisvesting. Voor de periode tot en met 2030 geldt er een opgave van 50.000 verpleegzorgplekken en 80.000 geclusterde ouderenwoningen. De vraag is hoe groot de overlap tussen beide opgaven is. Daar wordt in dit rapport een schatting van gemaakt.

Lees hier het rapport Overlap tussen de opgaven aan verpleegzorgplekken en geclusterde woningen

Verder lezen

  • 1
  • 2
  • Pagina 1 van 2
Terug naar boven