Congres goed gewaardeerd en voorbereidingen volgende editie begonnen

Met 700 deelnemers, 40 sessies en een waardering van bijna een 8 kijken we terug op een succesvol congres Thuis in de wijk. Het congres, een initiatief van Aedes, ActiZ, VNG, de ministeries van BZK en VWS, vond plaats op 29 januari in De Rijtuigenloods te Amersfoort. 

Verder lezen

Seniorvriendelijke buurt vraagt om bewustzijn en samenwerking (Blog)

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft ervoor gekozen om niet in constante verbijstering over de politiek te verkeren. Het vraagstuk van vergrijzing, het gat tussen langer thuis wonen en verpleeghuis: het was allemaal al lang bekend. Pas nu wordt kennelijk de urgentie gevoeld om te zorgen voor geschikte woon(zorg) vormen voor senioren. Het congres ‘Thuis in de wijk’ op 29 januari georganiseerd door Aedes, ActiZ, VNG en de ministeries van VWS en BZK ging precies hierover. Hoe zorgen we voor woningen en wijken waar het plezierig oud worden is?

Verder lezen

Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie

Vandaag presenteerde de Taskforce Wonen en Zorg zijn werkplan met praktische tips voor partners om lokaal aan de slag te gaan. Het werkplan en het meldpunt voor knelpunten is te vinden op www.taskforcewonenzorg.nl. De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van Vereniging Nederlandse gemeenten, Aedes vereniging van woningcorporaties, ActiZ en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verder lezen

Thuishuis, een alternatieve woonvorm voor ouderen

Het Thuishuis is één van de woonvormen die kan bijdragen aan het langer en prettiger zelfstandig wonen van ouderen. In de Volkskrant van zaterdag 18 januari staat een interview met Jan Ruyten, bedenker van deze woonvorm. Hij is in 2006 begonnen met het concretiseren van zijn idee. Het Thuishuis - onderdeel uit van het Thuishuisproject - is een huis voor (alleenstaande) ouderen met een smalle beurs die op een fijne manier met anderen oud willen worden.

Verder lezen

Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’

De commissie heeft het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ op woensdag 15 januari 2020 aangeboden aan minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS. In het advies staat dat het nodig is nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering en in lokale en regionale samenwerking om zorg voor thuiswonende ouderen op peil te houden.

Verder lezen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Pagina 1 van 5
Terug naar boven