EenVandaag: dagboek van een sociaal werker

Sociaal werkers zijn een vast gezicht in veel wijken. Maar wat doet zo iemand nu precies? En wat kom je tegen als je dagelijks achter de voordeuren komt in een woonwijk in een middelgrote stad in Nederland? EenVandaag-redacteur Sharon van Oost sprak dagelijks met sociaal werker Bree Tahapary van ContourdeTwern en liep een dag met hem mee in de Kruidenbuurt-West in Tilburg. In het dagboek van zijn werkweek vertelt Bree over zijn drijfveren, de dilemma's die hij in zijn werk tegenkomt en de kracht van bewoners en gemeenschappen.

Tijdens het congres Thuis in de wijk kun je het verhaal van Bree Tahapary horen. Hij verzorgt de projectsessie Zorgzame gemeenschap rond twee flatgebouwen.

Lees hier het hele artikel

Bron: sociaalwerknederland.nl

Verder lezen

GeWoon Thuis in Ruysdonck

Dat moet anders, dacht woningcorporatie Woonwenz bij het zien van zoveel verschillende auto’s van verschillende organisaties die zorg en ondersteuning leveren bij de bewoners van seniorencomplex Ruysdonck in Blerick. De corporatie en zorgorganisatie De Zorggroep gingen om de tafel zitten en bedachten een plan. Dat mondde uit in het project ‘GeWoon Thuis in Ruysdonck’.
Het doel is om met het oog op de vergrijzing en personeelstekorten efficiënter te werken en bij te dragen aan het langer zelfstandig wonen van senioren. Woonwenz vindt dat zij hierin een taak heeft omdat de corporatie meer doet dan louter woningen verhuren. “Het gaat ook om het creëren van een leefbare en veilige omgeving”. Dat zegt Hans Joore, buurtcoördinator bij Woonwenz. Voor De Zorggroep Limburg was het ook een logische stap. “Wij geloven in de kracht van zorgzame gemeenschappen en zijn op verschillende plekken bezig om hier aan bij te dragen”, zegt Ron Hensen, projectmanager Duurzame Zorg bij zorgorganisatie De Zorggroep.Hans: “In eerste instantie zijn we met een klein aantal partijen als Incluzio Sociale Basis en Tzorg begonnen. Zo’n traject moet je niet met te veel organisaties starten want dan duurt het te lang. We zijn gaan verkennen wat we nodig hebben.” De gemeente Venlo schoof al gauw aan tafel. “Dit traject past binnen de ontwikkelingen waar we als gemeente mee bezig zijn,” zegt Ine Sijbers, beleidsadviseur Wmo bij de gemeente Venlo.

De samenwerkende organisaties hebben veel geleerd op de congressen van ‘Thuis in de wijk’. Dit keer vertellen ze er zelf hun verhaal en delen ze hun kennis en ervaringen binnen het project. Kom je luisteren?

Bron: zorgsaamwonen.nl

Lees hier het hele artikel

Verder lezen

Proeftuin Rondom d’ Oude Raai

In Proeftuin d’Oude Raai’ in Amsterdam-Zuid werken bewonersorganisaties, formele, en informele zorgorganisaties samen om oudere buurtbewoners langer en prettig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen en er betekenisvolle verbindingen aan te gaan. Onlangs zijn de eerste bevindingen in een rapport beschreven. Vooral de thuiscoach blijkt hier een succes.
De thuiscoach, Nicole Stoffelen, komt bij mensen thuis en bespreekt hun wensen aan de hand van vijf punten: wat kan en wil de oudere? Wat kan het netwerk hierin betekenen? Wat voor hulpmiddelen zijn nodig? Wat kan de wijk doen? En tot slot, wat zouden formele zorgverleners kunnen toevoegen? Thuiscoach Nicole gaat uit van de kracht van de oudere en legt verbindingen.

Anna Riemersma, programmamanager Informele zorg en Langer Thuis bij zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam vertelt er meer over in dit artikel. Op ons congres Thuis in de wijk verzorgt zij een projectsessie samen met de thuiscoach Nicole.

Lees hier het hele artikel

Bron: zorgsaamwonen.nl

Verder lezen

195 ontmoetingsruimten voor ouderen door Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting

99 woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen en burgerinitiatieven ontvangen een bijdrage van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om 195 extra ontmoetingsruimten voor ouderen te realiseren. Zij doen dit met een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (2023).

Lees hier het hele artikel

Bron: volkshuisvestingnederland.nl

Verder lezen

Tekort aan seniorenwoningen in heel Nederland een uitdaging

Het tekort aan woningen voor senioren is in het hele land een uitdaging. Ook op het eiland Goeree Overflakkee in Zuid-Holland. ‘Het gaat echter niet alleen om huisvesting. Goede zorg in de buurt, en een prettige wijk zijn net zo belangrijk. Met aanpassingen in een woning, met de WMO én met zorgvoorzieningen in de buurt kunnen ouderen ook langer zelfstandig blijven wonen. Juist daarom is die samenwerking met partners in zorg en welzijn zo belangrijk', aldus Marleen van de Kamp, directeur-bestuurder van corporatie Oost West Wonen in Goerree-Overflakkee in het laatste Aedes-magazine. 

Lees hier het gehele artikel

Bron: aedes.nl

Op het congres Thuis in de wijk is er ook aandacht voor het tekort aan seniorenwoningen. Zo is er een werksessie over Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt en eentje over Optoppen als oplossing voor de woningcrisis. Ook kun je aanschuiven bij ronde tafels zoals Ouderenhuisvesting onderdeel van de grote bouw- en woonopgave of Van het bod naar de plot

Verder lezen

Terug naar boven