Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van Thuis in de wijk je op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Nestas communicatie. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nestas communicatie.

De informatie op deze website is door Nestas communicatie met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Nestas communicatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Nestas communicatie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Nestas communicatie niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Thuis in de wijk. Deze websites zijn geen eigendom van Nestas communicatie en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Nestas communicatie uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kan Nestas communicatie niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Nestas communicatie worden onderhouden, wordt afgewezen.

Nestas communicatie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven