Programma

 

 09.15 uur

 Ontvangst op het Kennisplein

 10.00 uur

 Plenaire programma

  • Opening door Oscar Kocken, dagvoorzitter, schrijver en theatermaker

  • Wethouder Pieter Paul Slikker heet, samen met een inwoner van de gemeente Den Bosch, de deelnemers welkom. Zijn portefeuille is wonen, zorg en bestuurlijke vernieuwing. Het congres Thuis in de Wijk sluit daar perfect op aan. Hij gaat kort in op hoe de gemeente Den Bosch werkt aan de thema's van vandaag. 

  • Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester - Met het College van Rijksadviseurs adviseert Rijksbouwmeester Francesco Veenstra vanuit een onafhankelijke positie bewindspersonen gevraagd en ongevraagd over actuele maatschappelijke opgaven zoals de woonzorgopgave. Met de inzet van ontwerp onderzoekt hij hoe onze buurten voor iedereen leefbaar en betaalbaar kunnen zijn én blijven. Hij pleit o.a. voor bouwen in de buurt van bestaande voorzieningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en meer ruimte voor ontmoeting.

  • Patrick Vermeulen, hoogleraar Organisatie-ontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Patrick Vermeulen doet onderzoek naar nieuwe organisatievormen voor complexe maatschappelijke problemen. Daarvoor is samenwerking nodig binnen en buiten bestaande organisaties. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken, waarbij mensen en organisaties elkaar vinden op gedeelde normen en waarden en een hoger doel. Het durven loslaten van bestaande instituties en vertrouwen op instituties die zich nog niet bewezen hebben, is daarbij essentieel.

 11.00 uur

 Pauze op het Kennisplein

 11.30 uur

 1ste ronde praktijksessies, masterclasses en ronde tafels

 12.20 uur

 Lunch op het Kennisplein

 13.20 uur

 2de ronde praktijksessiesmasterclassesronde tafels en excursies

 14.10 uur

 Pauze op het Kennisplein

 14.30 uur

 3de ronde praktijksessiesmasterclassesronde tafels en excursies

 15.20 uur

 Pauze op het Kennisplein

 15.40 uur

 4de ronde praktijksessies en talkshow (met o.a. Martin van Rijn (voorzitter Aedes), Mathil Sanders (wethouder gemeente Geldrop-Mierlo), Juan Seleky (bestuurslid Netwerk Organisaties van Oudere Migranten - NOOM)Peter van Assche (architect/oprichter SLA en initiatiefnemer Binnenhaven Almere)

 16.30 uur

 Hapje en drankje op Kennisplein


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.


Terug naar boven