Programma

09.15 uur

Ontvangst op het Kennisplein

10.00 uur

Plenaire programma

Opening door Oscar Kocken, dagvoorzitter, schrijver en theatermaker

ProgrammaTrendwatcher Farid Tabarki kijkt verder dan Brabant en zal ons uitleggen in wat voor spannend tijdperk we ons bevinden, dat er een fundamentele transformatie van waarden nodig is en hoe we daarmee om kunnen gaan.  Hij maakt daarbij gebruik van zijn ervaringen tijdens zijn reizen over de wereld.

ProgrammaGelukkig weet Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions & Governance bij de faculteit Bouwkunde aan de TUDelft, complexe zaken eenvoudig te maken. Zij vertelt wat er nu nodig is om de wooncrisis op te lossen: bouwen, het benutten van bestaande bouw en meer ruimte te bieden aan innovatieve concepten zoals conceptueel bouwen, wooncoöperaties, meergeneratiewonen en het delen van woningen. Er is volgens haar veel te weinig aandacht voor ouderen en vergrijzing in beleid. Ouderen zijn van cruciaal belang voor doorstroming op de woningmarkt. Hoe we dat voor elkaar krijgen? Marja geeft praktische tips.

ProgrammaDat hierbij de stem van de ouderen het allerbelangrijkste is laat de Vlaamse auteur Ann Peuteman zien. Samen met één van de hoofdrolspelers uit haar laatste boek ‘Rebels’ roept ze ons op om echt te gaan luisteren naar ouderen.

11.15 uur

Pauze op het Kennisplein

11.45 uur

1ste ronde project/werksessies, masterclasses, ronde tafels en excursies

12.35 uur

Lunch op het Kennisplein

13.35 uur

2de ronde project/werksessies, masterclasses, ronde tafels en excursies

14.25 uur

Pauze op het Kennisplein

14.45 uur

3de ronde project/werksessies, masterclasses, ronde tafels en excursies

15.35 uur

Wisselmoment

15.45 uur

De laatste ronde

ProgrammaOscar Kocken in gesprek met congresdeelnemers en sessieleiders over de opbrengst van de dag. Wat zijn de 10 beste tips? Wat ga je morgen anders doen? Welke ideeën, welke concrete plannen neem je mee? Wat heb je nodig van andere partijen en hoe ga je dat organiseren? Welke afspraken kunnen we nu maken met elkaar?

ProgrammaProgrammaHans Ton, directeur Wonen bij het ministerie van BZK en Jan Megens, programmadirecteur WOZO bij het ministerie van VWS zijn aanwezig bij de laatste ronde. Zij luisteren goed naar de inzichten en tips uit het congres. Wat nemen zij mee naar Den Haag? Hoe kan de overheid helpen om de realisatie van woonvormen en zorgzame buurten te versnellen?

ProgrammaColumn door Laura van Dolron die het hele congres heeft bijgewoond en haar gedachten, gevoelens en waarnemingen deelt. Laura van Dolron is stand-up filosoof, zinvinder en voorganger.

16.30 uur

Hapje en drankje op het KennispleinThuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.


Terug naar boven