Kennisplein

Op het Kennisplein presenteren zich gedurende het gehele congres allerlei organisaties en projecten. 


KennispleinAanstormend talent ontwerpt een oudervriendelijke wijk

In een van de ontwerpstudio's tijdens hun studie Architectuur aan de TU Delft, verdiepen aankomende architecten zich in een vergrijzende wijk in Den Haag. Hoe maak je van zo'n wijk een wijk voor alle leeftijden, een wijk waar ouderen prettig oud kunnen worden en contact tussen generaties vanzelfsprekend is? Op het Kennisplein presenteren vijf studenten hun ontwerpen en gaan ze met deelnemers in gesprek over hun ideeën voor een wijk waar je prettig kunt wonen, ook als je ouder wordt.


Boekenstand: Leren van ouderen

KennispleinKennispleinKennispleinAnn Peuteman is redactrice bij het Belgische weekblad Knack. Daarnaast verdiept ze zich al jaren in het leven en de rechten van tachtigplussers. Daarover schreef ze de boeken Grijsgedraaid - Waarom we bang moeten zijn om oud te worden, Verplant - waarom het heerlijk wonen kan zijn in het woonzorgcentrum en Rebels - Het verzet van 75-plussers. Ze geeft in binnen- en buitenland lezingen en workshops over de manier waarop we met ouderen omgaan, zowel voor zorgorganisaties als voor het grote publiek.
KennispleinKennispleinGreta Vandeborne is niet alleen een van de getuigen op leeftijd uit het boek Rebels, maar schrijft zelf ook boeken. Na haar debuut Negen jaar met ALS verscheen vorig jaar In mijn hart woont een meeuw, een auto-fictieve bundel met beklemmende rouwverhalen. Als ervaringsdeskundige geeft ze lezingen over palliatieve zorg, mantelzorg en rouwbeleving.
Op het Kennisplein gaan Ann en Greta graag in gesprek over hun werk en zijn hun boeken ook te koop.


KennispleinButterfly Effect

Butterfly Effect maakt gemeenschappen bruisend. Dat doen we door de selectie en coaching van buurtverbinders: bewoners die hun talenten inzetten in de buurt waar ze wonen. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt. We zijn onder andere betrokken Wij Zijn Zuiderschans in Den Bosch, Landpark Assisie in Tilburg, Kloosterkwartier in Veghel en Het Rijtven in Deurne. Meer weten over onze aanpak? www.butterflyeffect.nl


KennispleinDe Derde Bouwstroom

Doe je mee aan een project van Stichting De Derde Bouwstroom (DDB)? Daarmee helpen we zorgcollectieven zich te verbreden tot woonzorgcollectieven. Zorgcollectieven ervaren dat sommige zorgproblemen niet goed opgelost kunnen worden omdat de woningen niet geschikt zijn. Hoe is dat probleem op te lossen? DDB ontwikkelt daarvoor een aanpak en toetst die in enkele pilots. Daarmee willen we zoveel mogelijk zorgcollectieven gaan helpen zich te verbreden tot woon-zorgcollectieven. Wij doen dit project met tal van andere partijen in Brabant. Is dat ook iets voor jouw organisatie? Op het Kennisplein gaan we er graag met je over in gesprek. info@dederdebouwstroom.nl


KennispleinDe Drie Notenboomen

De Drie Notenboomen (DDN) is bekend met de kleinschalige woonconcepten: Herbergier, Thomashuis, Zorgbutler en Thomas op Kamers. De Drie Notenboomen is zelf geen eigenaar van haar vastgoed en werkt samen met corporaties en beleggers. In Nederland zijn ruim 170 woonzorgconcepten van DDN met bevlogen zorgondernemers. De zorgondernemers met een klein team aan medewerkers zorgen dat eigen regie en de vrijheid van de bewoner centraal staat. Dit betekent o.a. dat er open deuren zijn. Graag informeren we u bij de stand over onze woonvormen en de mogelijkheden om ook binnen uw gemeente een kleinschalige woonvorm te realiseren. Er is tijdens het congres ook een projectsessie gericht op de ervaringen vanuit de Zorgbutler. Voor vragen over deze projectsessie of de Zorgbutler, kun je ook bij de stand terecht. www.dedrienotenboomen.nl


KennispleinEasysteppers: vitaler langer thuis wonen met blokken op de trap

Tussentreden zijn stevige, op maat gemaakte houten blokken. Ze worden op een deel van de traptrede geplaatst waardoor de gebruiker met halve treden de trap op en af kan lopen. Hierdoor is traplopen minder belastend voor de gewrichten en kost minder kracht bij beperkingen in mobiliteit ten gevolge van reuma, ouderdom, spierziekten of rugklachten. In het voorjaar van 2017 is door Stadsdorp Rivierenbuurt een proef gedaan in twee publieke trappenhuizen in Amsterdam. Inmiddels zijn er 500 installaties gedaan. Wil Peters van Enocent demonstreert de Easysteppers die in de proef gebruikt zijn.


Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen én ouderen (EHA)

Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen én ouderen (EHA) biedt ook hulp in de huisvestingsopgave voor het op een goede manier zelfstandig kunnen (blijven) wonen van de oudere medemens. Dat kan zijn met nieuwbouw, aanpassingen in de bestaande bouw en met een geschikte woonomgeving. Zo nodig met passende zorg of ondersteuning. Je kan ter plekke met de experts in gesprek over vragen die spelen in jouw gemeente of organisatie. www.rvo.nl/onderwerpen/eha


Kennispleinmijnbuurtje.nl - voor een betrokken buurt

Ontdek hoe wij dorpen en wijken levendiger maken! Al in 85 gemeenten maken buurtverbinders met ons online communityplatform buurttalenten, activiteiten en voorzieningen zichtbaar. Ze stimuleren verbinding en samenwerking. Samen realiseren we levendige, inclusieve buurten waar iedereen zich thuis voelt. Tot dan! Bekijk hier een leuk voorbeeld. www.mijnbuurtje.nl


KennispleinLeefsamen

Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Daarbij is het belangrijk dat naasten kunnen helpen als dat nodig is.
Neemt het risico op vallen, dwalen of noodsituaties toe? Dan is Leefsamen er.
Bezoek ons op het kennisplein, u bent van harte welkom!
www.leefsamen.nl


KennispleinLVGO

De woningcrisis en de sterke toename van het aantal ouderen zijn twee belangrijke uitdagingen. Het is erg helpend als 50-plussers doorstromen naar (geclusterde) woonvormen die leeftijdsbestendig zijn en een hoogwaardig sociaal netwerk geven. De LVGO biedt gemeenten en woningcorporaties handvatten hoe hierin een aanjagende factor te zijn. Zij is de grootste landelijke belangenbehartiger van honderden woongemeenschappen en initiatieven daartoe in Nederland, waar 50-plussers de regie houden zelfstandig te kunnen blijven wonen, in een woongemeenschap waar een actief, betrokken leven en goed nabuurschap, in verbinding met de buurt of wijk, hand in hand gaan. www.lvgo.nl/


KennispleinNederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE)

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van zorgzame gemeenschappen. Daarvan zijn er al ongeveer 2.000 in ons land. Ze gebruiken een veelheid van namen, van zorgzaam dorp tot zorgcoöperatie en van noaberzorgpunt tot stadsdorp. Maar wat hen bindt is dat ze als samenwerkende bewoners de leefbaarheid en gezondheid van hun buurt of dorp willen verbeteren. Zo krijgt het begrip nabuurschap een nieuwe invulling. www.nlzve.nl


KennispleinPraat vandaag over morgen

We worden met elkaar steeds ouder. Toch denken of praten we hier nog nauwelijks over. Voorbereiden op onze eigen oude dag schuiven we liever voor ons uit. Het is de hoogste tijd dat we dat veranderen. Onder het motto Praat vandaag over morgen roepen we iedereen in Nederland op om in gesprek te gaan over ouder worden en de toekomst van de zorg voor ouderen. Hoe wil jij oud worden? Is jouw woning nog geschikt om in te wonen als je ouder bent? En welke wensen en verwachtingen heb jij? Stel het niet uit. Praat vandaag over morgen. praatvandaagovermorgen.nl


KennispleinRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is op het Kennisplein aanwezig waar je terecht kunt voor vragen over onder meer de Stimuleringsregelingen Wonen en Zorg (SWZ), Zorggeschikte Woningen (SZGW) en Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO)
Particulieren, sociale ondernemers en woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld informatie krijgen over de mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij het realiseren van hun (ver)bouwproject voor 55-plussers of bouwprojecten voor mensen met een Wlz-indicatie. De Stimuleringsregelingen bieden voor de verschillende fases in het traject verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden.
Marc van den Berg en Frank van der Voort geven je graag meer informatie over deze (en andere) regelingen. www.rvo.nl/onderwerpen/eha


KennispleinSensara; beter weten, beter zorgen

Sensara helpt zorgverleners beter te weten wat er speelt zodat zij de beste kwaliteit van zorg kunnen leveren.

Sensara is als zorgtechnologiebedrijf gespecialiseerd in slimme monitoringsoplossingen voor de thuiszorg en verpleeghuizen. Onze missie is om – ondanks personeelstekorten en vergrijzing – het bieden van goede zorg voor kwetsbare mensen te waarborgen. Met onze oplossingen kunnen zij op een veilige manier de regie over hun leven zoveel mogelijk behouden. Ons platform verzamelt hiervoor data van meerdere bronnen zoals sensoren, GPS-locators, BLE-trackers en camera’s. Onze (AI)-algoritmen analyseren de datastromen en informeren zorgverleners alleen wanneer dat relevant is. Zo verminderen wij de werkdruk in de zorg en bieden wij kwetsbare mensen veiligheid en vrijheid. Sensara is gevestigd in Rotterdam en levert sinds 2013 oplossingen voor de thuiszorg en verpleeghuizen in de Benelux en Noord-Amerika. www.sensara.euKennispleinVARI-STEPP

De rolstoel vriendelijke waterkerende dorpel is een dorpel, ontworpen met het oog op rolstoelvriendelijkheid, het bevorderen van valpreventie en het optimaliseren van de ergonomie voor zorgpersoneel.
De VARI-STEPP dorpel, geïntegreerd in de vloer, biedt moeiteloze doorgang voor rolstoelen, tilliften, ziekenhuisbedden, rollators, en andere hulpmiddelen. Wanneer een rolstoel of rollator passeert, wordt VARI-STEPP tijdelijk ingedrukt door de wielen. Na passage veert het rubber weer terug naar zijn oorspronkelijke vorm, waarbij het fungeert als effectieve waterkering.
Dankzij de flexibele werking van VARI-STEPP vormt deze geen obstakel. Hierdoor voorkomt het ernstig letsel door valpartijen bij ouderen en vermindert het de belasting voor zorgpersoneel, aangezien zwaar rollend materieel soepel over de drempel kan bewegen zonder de noodzaak van tillen of duwen over harde stenen dorpels.
www.vari-stepp.nl


KennispleinVilans Hulpmiddelenwijzer

De Vilans Hulpmiddelenwijzer is een website met onafhankelijke en betrouwbare informatie over honderden zorghulpmiddelen die het dagelijkse leven makkelijker maken. De website helpt cliënten en mantelzorgers bij hun oriëntatie en het kiezen van een hulpmiddel. Op het congres Thuis in de wijk laten we u graag kennismaken met de Hulmiddelenwijzer.
De Hulpmiddelenwijzer is een website van Vilans, kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. www.hulpmiddelenwijzer.nl


KennispleinBoek Voorzorgcirkels als antwoord op vergrijzing

Henk Geene schreef het boek Voorzorgcirkels als antwoord op vergrijzing. In het boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de essentie van het concept voorzorgcirkel:

+ uit voorzorg ontwikkelen: voor het geval dat: voorsorteren op ouder worden
+ gezonde vitale ouderen helpen zorgbehoeftige ouderen
+ inventarisatie van hulpvraag en hulpaanbod
+ organiseren van vraag en aanbod
+ bestaat uit 8/9 tot 12/13 personen
+ creëert een zorgzekere situatie: verzekerd van zorg
+ het is vrijwillig maar niet vrijblijvend
+ loop- en fietsafstand
+ neemt werk uit handen van professionele organisaties
+ bestrijdt eenzaamheid


KennispleinZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen is het landelijke kennisplatform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken.

Middels de website, nieuwsbrieven, digitale magazines, excursies, ronde tafels, congressen, jaarlijkse prijsvraag, lunchlezingen verzamelt en verspreidt het platform samen met de leden kennis.

www.zorgsaamwonen.nl


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

 

 

 

Terug naar boven