Masterclasses

Een masterclass geeft overzicht en verdieping op thema’s zoals het samenwerken aan een brede, integrale woonzorgvisie en de uitvoering, positieve gezondheid en de inrichting van de leefomgeving, woonwensen van ouderen en hoe het fysieke ontwerp van buurten de sociale infrastructuur ondersteunt. 


27 - DE oudere bestaat niet!

Bureauvijftig neemt je mee in de nieuwe generatie ouderen in Nederland. Wat vinden zij belangrijk op het gebied van wonen en zorg? Tijdens deze sessie laten Judith de Bie en Anne Hezemans, bestuurders van Bureauvijftig, je anders kijken naar ouder worden. Ze gaan in op belangrijke inzichten om rekening mee te houden als je als organisatie nadenkt over woonzorgconcepten en over het aanbieden van wonen en zorg in de wijk.
De inzichten zijn gebaseerd op meer dan 17 jaar onderzoek met het Nationale 50 Plus Panel; hoe ouderen kijken naar het leven en wat ze daarvan vinden.

Een interactieve masterclass met waardevolle inzichten.


28 - De sociale en fysieke leefomgeving van de buurt

Idealiter nodigt onze leefomgeving uit tot bewegen en ontmoeten, is toegankelijk, ook voor de meest kwetsbaren, en heeft voldoende voorzieningen in nabijheid. Dit vraagt om nieuwe ruimtelijke strategieën voor de sociale en fysieke leefomgeving op niveau van de buurt.

Hoe maken we onze leefomgeving meer betekenisvol, waardoor onderling contact en samenredzaamheid meer vanzelfsprekend wordt? Aan welke knoppen kunnen we draaien?

In deze masterclass gaan Annette Duivenvoorden en Myrthe Sietsma van Platform 31 en Aletta Winsemius van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in op inspiratie uit onderzoek en praktijk en adviezen hoe dit in de praktijk concreet te maken.


29 - Mensgericht ontwerpen; een wereld van verschil

Wat gebeurt er als we bij het inrichten van de leefomgeving niet uitgaan van de auto en de snelste manier om van A naar B te komen? Wat als we inzetten op ontmoeting, langzaam verkeer en multifunctioneel ontwerp? Een praktische invulling van de uitgangspunten van de Rijksbouwmeester in het advies ‘Ruimte maken voor ontmoeting’.

Frans Bekhuis van CROW neemt u mee wat de mogelijkheden zijn voor mensgericht ontwerpen, met aandacht voor kwetsbare groepen en voorbeelden uit de praktijk.
CROW is het kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid.


30 - Positieve Gezondheid en de inrichting van de leefomgeving

Thomas Steensma van bureau Adema Architecten vertaalde het schema voor Positieve Gezondheid van Machteld Huber naar de inrichting van wijken. Hij paste dit schema als eerste toe op een wijk in Delfzijl. De 'Toolbox positieve gezondheid op de tekentafel' helpt gemeenten om samen met inwoners naar hun behoefte voor een gezonde leefomgeving te kijken. In de provincie Zuid-Holland kunnen gemeenten een Positieve Gezondheidsscan van de wijk laten maken met hulp van provincie, het Instituut voor Positieve Gezondheid en Thomas Steensma, ontwikkelaar van de toolbox.

Thomas Steensma van Adema Architecten gaat samen met Irene Voskamp van de Provincie Zuid-Holland en Lisanne Kiestra van het Institute for Positive Health in op de ervaringen en hoe de scan te gebruiken is voor het maken van een woonzorgvisie.


31 - Samenwerken aan een brede, integrale woonzorgvisie

Wat is een brede integrale woonzorgvisie en welke partijen zijn daarbij nodig? Hoe organiseer je de lokale en regionale samenwerking?

Deze interactieve masterclass wordt gegeven door de experts Diana Nieuwold en Ditty Blom van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het kader van het programma ‘Een thuis voor iedereen’. Het EHA ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij het opstellen van de brede integrale woonzorgvisie. Dat kan op inhoud, op het proces en de organisatie zijn. Ook helpt het team bij de data-analyse, het maken van prognoses, de uitvoeringsagenda, prestatieafspraken en samenwerking.


32 - Van visie naar uitvoering; het Groninger Zorgakkoord in de praktijk

De nieuwe koers van het kabinet heeft niet alleen invloed op onze ouderen en waar ze met een (zware) zorgvraag in de toekomst wonen. Het raakt ook de manier van samenwerking tussen formele en informele zorg, de verbinding van zorginstellingen met de wijk en hoe voorzieningen voor ouderen in de wijk georganiseerd worden.

Aan de hand van een aantal projecten uit het Groninger Zorgakkoord nemen Evelien Klasens en Rik Okel van KAW je mee in de discrepantie tussen de oorspronkelijke visie en de daadwerkelijke uitwerking van het gebouw en de directe omgeving.


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.


Terug naar boven