Masterclasses

Een masterclass geeft overzicht en de nieuwste inzichten over een actueel thema in wonen en zorg.


30 - Conceptueel Bouwen; slimmer, sneller en schoner

De vraag naar comfortabele woningen voor ouderen waar passende zorg verleend kan worden, is groot. Herhaalbare, innovatieve, integrale en flexibele bouwoplossingen kunnen bijdragen aan versnelling van het bouwproces. Samen met Aedes en ActiZ, en de ministeries van BZK en VWS, werkt het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) aan het definiëren van nieuwe productmarktcombinaties voor levensloopbestendige woningen, geclusterde woonvormen en verpleegzorgplaatsen.

Olga Görts, directeur van het NCB, laat zien welke prestatie-eisen opgenomen zijn in de Woonstandaard. Opdrachtgevers kunnen hiermee hun vraag scherper formuleren. Conceptaanbieders breiden hun aanbod voor wonen met zorg uit, waardoor ze projecten sneller, slimmer en schoner realiseren voor een scherpe prijs/kwaliteit.


31 - De regels en de praktijk van brandveiligheid bij wonen en zorg

Brandveiligheid is niet het meest sexy onderdeel bij het realiseren van een nieuw complex voor wonen en zorg. Toch is deze basisvoorwaarde voor veilig wonen actueler dan ooit. Met de scheiding tussen wonen en zorg verdwijnt het traditionele zorggebouw en ontstaan er nieuwe woonvormen. Kenmerkend daarbij is flexibiliteit en diversiteit in zowel het zorgaanbod als de woonvorm. Hoe sluit de regelgeving op het gebied van brandveiligheid hier op aan?

Hajé van Egmond van het ministerie BZK en Carla Wezenberg van woningcorporatie Habion geven uitleg van de regels en voorbeelden hoe dit toe te passen in de praktijk.


32 - Hoe we ouderen kunnen bijstaan (zonder over hen heen te lopen)

Oude mensen willen vooral lekker rusten. Dagelijkse beslommeringen geven ze zoveel mogelijk uit handen en een uitgesproken mening hebben ze al lang niet meer. Maar ís dat wel zo? In werkelijkheid ergeren de meeste 75-plussers zich te pletter aan de manier waarop hun generatie wordt voorgesteld, behandeld en verzorgd. Met de beste bedoelingen nemen hun kinderen, buren en zorgprofessionals ze zoveel uit handen dat er soms amper nog iets overblijft om voor op te staan.

Ann Peuteman, auteur van o.a. Rebels, en Greta Vandeborne oud-docente en geïnterviewd in Rebels, leggen aan de hand van concrete cases uit wat het (zorgbehoevende) ouderen zo moeilijk maakt om de touwtjes over hun leven in handen te houden en vooral: wat we daaraan kunnen doen.


33 - Kan de fysieke omgeving ontmoeten stimuleren?

Omgevingspsychologie bestudeert de relatie tussen de fysieke omgeving en de mens. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht welke factoren in de fysieke omgeving in relatie staan met sociale cohesie, sociale interactie, gemeenschapszin of ontmoeten. Deze inzichten kunnen we toepassen in het ontwerp van woningen en buitenruimten. Daarmee kunnen we leefomgevingen maken die beter aansluiten op behoeften van bewoners. Zo maken we bebouwde omgevingen gezonder en prettiger.

Omgevingspsycholoog Joren van Dijk bespreekt tijdens deze masterclass welke factoren in de fysieke omgeving in relatie staan met onderwerpen als ontmoeten.


34 - Stimuleringsregelingen Wonen en Zorg (SWZ), Zorggeschikte Woningen (SZGW) en Ontmoetingsruimten (SOO)

Steeds meer initiatiefnemers van woon(zorg)projecten vinden hun weg naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat is goed nieuws: samen realiseren we meer geschikte woningen voor (toekomstige) ouderen en mensen met een zorgvraag!

Particulieren, sociale ondernemers en woningcorporaties kunnen bij RVO terecht voor financiële ondersteuning bij het realiseren van hun (ver)bouwproject voor 55-plussers of mensen met een Wlz-indicatie. De Stimuleringsregelingen bieden voor de verschillende fases in het traject verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Hoor van Frank van der Voort, senior adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meer tijdens deze masterclass over deze regelingen.


35 - Toegankelijk ontwerpen

Wat is er nodig om met een beperking zelfstandig (of zo zelfstandig mogelijk) te blijven wonen? Wat kunnen gemeenten, corporaties, zorgorganisaties en architecten hieraan doen?
Wmo-budgetten zijn ontoereikend om elke woning op maat aan te passen wanneer iemand afhankelijk wordt van een rollator of rolstoel. Onze woningvoorraad moet kunnen anticiperen op een grotere diversiteit aan lichamen.

Architect Ed Bijman is gespecialiseerd in rolstoelarchitectuur. Hij geeft inzicht in hoe we een toegankelijke woningvoorraad bevorderen. Heel praktisch, door aan te geven hoe plattegronden eruit moeten zien. Hoeveel ruimte nodig is, en welke functies al-dan-niet gekoppeld kunnen worden. Hoe gaat de nieuwe NEN-norm hierbij helpen?


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.


Terug naar boven