Talkshow 2022 Wonen en Zorg; hoe nu verder?

Onder leiding van dagvoorzitter Oscar Kocken

15.15 - 16.15 uur in de plenaire zaal


Samen met de Taskforce Wonen en Zorg kijken we terug én vooruit naar de woonzorgopgave voor ouderen. De Taskforce Wonen en Zorg heeft de afgelopen twee jaar gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en zorgkantoren gestimuleerd  en ondersteund bij het aanpakken van de lokale woonzorgopgave. Samen met de ambassadeurs van de Taskforce zijn lokale partners gestimuleerd om aan de slag te gaan met woonzorganalyses, -visie én uitvoeringsplannen. Ook heeft de Taskforce hardnekkige vraagstukken geagendeerd die realisatie van projecten in de weg staan. Hoe ver zijn we nu?

In de talkshow gaan we:

 • Oogsten: we kijken naar de successen die in de afgelopen jaren zijn geboekt en de actie die overal in het land zichtbaar is.
 • Ploegen: we blikken vooruit naar de opgaven voor de komende jaren.
 • Zaaien: we laten zien hoe verschillende partners kunnen bijdragen aan het realiseren van passende oplossingen voor wonen en zorg voor ouderen.

Er zijn drie rondes met wisselende tafelgasten. In alle rondes is ruimte voor interactie met de zaal.


Ronde 1
Terugblik op resultaten van de Taskforce Wonen en Zorg. Wat is er bereikt? Wat is geagendeerd? Zijn knelpunten opgelost of nog steeds aanwezig? Krijgt de Taskforce een vervolg?

 • Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg, wethouder Nieuwegein

en de volgende leden van de Taskforce:

 • Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland
 • John Bos, bestuursvoorzitter Woonzorg Flevoland
 • Caro Verlaan, senior manager Langdurige zorg CZ Zorgkantoor

Ronde 2
Welke rol vervullen ouderen zelf? En andere initiatieven uit de samenleving? Hoe kom je tot zorgzame gemeenschappen en gemeenschapskracht?
Hoe dragen preventie en welzijn(svoorzieningen) bij aan langer thuis wonen?

 • Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant / Seniorencoalitie
 • Grace Tanamal, projectleider cultuurspecifieke zorg extramuraal NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)
 • Karel van Berk, initiatiefnemer Het Ouden Huis en sociaal ondernemer

Ronde 3
Wat kunnen we doen in de gebouwde omgeving? Denk aan transformatie van bestaand vastgoed of investeringen in de leefomgeving.
Hoe en waar moeten we bouwen/ontwikkelen voor ouderen? Waar liggen kansen?
Wat zijn interessante voorbeelden en wat leren we daarvan? Welke rol ligt er voor beleggers en ontwikkelaars?

 • Reimar von Meding, chief executive officer bij KAW architecten
 • Desiree Uitzetter, voorzitter Neprom en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD
 • Daan Tettero, fund manager healthcare bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Thuis in de wijk is een initiatief van de partners van de Taskforce Wonen en Zorg: ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS, VNG en Zorgverzekeraars Nederland.

Terug naar boven