Kamerbrief - Programma Wonen en zorg voor ouderen

Het aantal ouderen in onze samenleving zal naar verhouding sterk toenemen. Nederland is wat betreft huisvesting momenteel nog niet klaar voor de toenemende groep ouderen. Om er voor te zorgen dat ouderen nu en in de toekomst prettig kunnen wonen, is een inhaalslag nodig. Het doel van het programma is dat ouderen in een geschikte woning en leefomgeving met plezier kunnen wonen en kunnen verhuizen als ze dat willen. Om dat te realiseren moet er, mede door de vergrijzing, veel voor ouderen worden gebouwd. Door woningen op maat voor ouderen te bouwen, brengen we daarnaast een verhuisketen op gang.

Lees hier de Kamerbrief Programma Wonen en zorg voor ouderen

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven