Rapport 'Overlap tussen de opgaven aan verpleegzorgplekken en geclusterde woningen' verschenen

Het beleidsprogramma “Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen”, ofwel WOZO, is bedoeld als initiatief om de zorg en ondersteuning van ouderen in Nederland te veranderen. Het programma omvat verschillende maatregelen, initiatieven en voorstellen om de ouderenzorg beter aan te laten sluiten bij de voorkeuren van ouderen en tegelijk ook deze toekomstbestendig te organiseren. WOZO kent in totaal vijf actielijnen. Deze zijn allen afgestemd met de programma’s van andere ministeries.
Actielijn 4 is gericht op de ouderenhuisvesting. Voor de periode tot en met 2030 geldt er een opgave van 50.000 verpleegzorgplekken en 80.000 geclusterde ouderenwoningen. De vraag is hoe groot de overlap tussen beide opgaven is. Daar wordt in dit rapport een schatting van gemaakt.

Lees hier het rapport Overlap tussen de opgaven aan verpleegzorgplekken en geclusterde woningen

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven