Rijksbouwmeester Francesco Veenstra keynote speaker congres ‘Thuis in de wijk’

Met het College van Rijksadviseurs adviseert Rijksbouwmeester Francesco Veenstra vanuit een onafhankelijke positie bewindspersonen gevraagd en ongevraagd over actuele maatschappelijke opgaven zoals de woonzorgopgave.  Met de inzet van ontwerp onderzoekt hij hoe onze buurten voor iedereen leefbaar en betaalbaar kunnen zijn én blijven.

Francesco Veenstra: “Als Rijksbouwmeester zet ik me in voor leefbare buurten waar het prettig wonen is. Een leefbare buurt nodigt uit om de deur uit te gaan. Je ontmoet er elkaar. Wonen gaat voor mij verder dan huisvesting. Het gaat ook om bewoners die elkaar weten te vinden, om het opbouwen van netwerken en heel belangrijk: om elkaar bij te staan.”

De Rijksbouwmeester is van mening dat het bouwen van woningen teveel aandacht krijgt en pleit voor het beter kijken naar de bestaande woningvoorraad en die beter te benutten. Moet er toch bijgebouwd worden, dan pleit het College van Rijksadviseurs voor bouwen in de buurt van bestaande voorzieningen. In oktober 2022 is de leidraad ‘Bouw in de buurt’ gepubliceerd. Deze is ook verspreid onder provincies en gemeenten. Een ander belangrijk advies bracht het College samen met de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) uit: ‘Ruimte maken voor ontmoeting’. Francesco Veenstra en Jet Bussemaker (voorzitter RVS) zijn ervan overtuigd dat ruimtelijke condities de sociale samenhang in een buurt kunnen bevorderen. Daarom vragen zij in dit advies om gericht beleid voor een toekomstbestendige inrichting en adequate sociale infrastructuur in onze wijken.  

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven