Subsidie collectieve wooninitiatieven - Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord Brabant stelt een budget van 600.000 euro beschikbaar voor vormen van collectief wonen. Het gaat om subsidie voor de oprichting van een initiatief, het doen van onderzoek naar haalbaarheid van het project en voor de project- en procesbegeleiding.

De subsidie kan worden aangevraagd door een collectief wooninitiatief of sociale onderneming. Het geldt voor nieuwbouw maar ook voor aanpassingen in de bestaande bouw. De subsidieregeling stelt voorwaarden aan de betaalbaarheid en duurzaamheid van de te realiseren woningen. Woningbouwinitiatieven kunnen zowel nieuwbouw betreffen, als kleinschalige transformaties, zoals verbouw/ombouw van bestaand vastgoed, of sloop-nieuwbouw.

Lees hier verder

Bron: www.brabant.nl

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven