Bloemendal: samenwerken aan 'gelaagd' wonen

De Bloemendal, een wooncentrum in Deventer is getransformeerd naar een eigentijds complex met 170 zelfstandige woningen voor senioren en 118 woningen voor mensen die zorg nodig hebben.

Woonzorg Nederland, eigenaar van de Bloemendal, werkt samen met On(t)roerend, zorggroep Solis, de Dimence Groep, de Parabool en MatchPOind (Matchen Passend Onderwijs in Deventer) aan een toekomstbestendig concept waarbij mensen samen wonen in een mix van kleinschalige woonzorgomgevingen, het zogenaamde ‘gelaagd wonen’.

Dit alles in een sociale leefomgeving waar noaberschap voorop staat. Woonzorg Nederland gaat op deze locatie experimenteren met de inzet van een kwartiermaker. De kwartiermaker gaat zorgen voor verbinding tussen de bewoners en de huisgenoten.

Lees hier meer

Bron: www.zorgsaamwonen.nl

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven