195 ontmoetingsruimten voor ouderen door Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting

99 woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen en burgerinitiatieven ontvangen een bijdrage van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om 195 extra ontmoetingsruimten voor ouderen te realiseren. Zij doen dit met een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (2023).

Lees hier het hele artikel

Bron: volkshuisvestingnederland.nl

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven