No-show en annuleringsvoorwaarden

No-showvoorwaarden voor gratis deelnemers

Als je je hebt aangemeld voor het congres Thuis in de wijk op 13 maart 2024 in Den Bosch en je bent onverhoopt verhinderd, dan willen we dat graag van je weten zodat wij een ander jouw plaats kunnen geven. Als je je hebt aangemeld en je komt niet opdagen zonder je af te melden, dan brengen wij jou een no-show fee van € 45 excl btw in rekening.
Meld je dus alstublieft af als je niet kunt komen! Daar doe je een ander en jezelf een groot plezier mee!


Annuleringsvoorwaarden voor betalende deelnemers

Na aanmelding heb je een wettelijke bedenktijd van tien werkdagen. Hierna geldt de volgende annuleringsregeling. Annulering van een aanmelding is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

  • Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de bijeenkomst brengt Nestas communicatie geen kosten in rekening.
  • Bij annulering tussen 21 dagen en 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst brengt Nestas communicatie de deelnemer 50 procent van de deelnamekosten in rekening.
  • Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst en bij niet verschijnen is de deelnemer verplicht 100 procent van de deelnamekosten te vergoeden.
  • Als een deelnemer na aanvang van de bijeenkomst deelname beëindigt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
Terug naar boven