No-show en annuleringsvoorwaarden

No-showvoorwaarden voor gratis deelnemers

Als u zich heeft aangemeld voor Thuis in de wijk op 29 januari 2020 in Amersfoort en u bent onverhoopt verhinderd, dan willen we dat graag van u weten zodat wij een ander uw plaats kunnen geven. Als u zich heeft aangemeld en u komt niet opdagen zonder u af te melden, dan brengen wij u een no-show fee van € 45 excl btw in rekening.
Meldt u zich dus alstublieft af als u niet kunt komen! Daar doet u een ander en uzelf een plezier mee!


Annuleringsvoorwaarden voor betalende deelnemers

Na aanmelding heeft u een wettelijke bedenktijd van tien werkdagen. Hierna geldt de volgende annuleringsregeling. Annulering van een aanmelding is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

  • Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de bijeenkomst brengt Nestas communicatie geen kosten in rekening.
  • Bij annulering tussen 21 dagen en 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst brengt Nestas communicatie de deelnemer 50 procent van de deelnamekosten in rekening.
  • Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst en bij niet verschijnen is de deelnemer verplicht 100 procent van de deelnamekosten te vergoeden.
  • Als een deelnemer na aanvang van de bijeenkomst deelname beëindigt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
Terug naar boven