Meer Thuisplusflats in Rotterdam

In Rotterdam komt er uitbreiding van het aantal Thuisplusflats. Sinds 2021 zijn er in Rotterdam Thuisplusflats; bestaande seniorencomplexen waar oudere Rotterdammers wonen. In een Thuisplusflat hebben bewoners een eigen appartement, maar worden er ook activiteiten georganiseerd rondom bewegen, samen eten en ontmoeting. Gebleken is dat de Thuisplusflats een positief effect hebben, zowel voor bewoners als voor zorgorganisaties. De gemeente wil daarom naar twintig thuisplusflats toe. Ook in Amsterdam zijn er concrete plannen voor dergelijke flats. De Lang Leven Thuisflats, zoals ze in Amsterdam heten, moeten het gat vullen tussen thuis en het verpleeghuis.

Lees hier verder

Bron: www.taskforcewonenzorg.nl

Kom meer te weten over de Thuisplusflats tijdens de praktijksessie die wordt verzorgd door Hanneke Schottert van de gemeente Rotterdam.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven