Projectsessies

In een projectsessie maak je kennis met een concreet project en krijg je inzicht in financiering, samenwerkingspartners en de kansen voor opschaling/herhaalbaarheid.


01 - Brokanthuis: woonleefconcept voor eigenzinnige ouderen

Op 1 april 2024 opent in Hengelo een Brokanthuis. Bedoeld voor 30 ouderen vanaf 70 jaar zonder indicatie die graag beschut maar vooral eigenzinnig willen wonen. In een Brokanthuis zijn ouderen de baas en worden niet betutteld. Samen met 20 ouderen uit de buurt vormen ze een zelfredzame community, naar behoefte ondersteund door Brokant. Het Brokanthuis is een woonleefconcept voortgekomen uit de urgentie om ouderenhuisvesting te kunnen bieden tussen thuis en verpleeghuis.

De initiatiefnemer en oprichter van BrokantCaroline Coumans, vertelt graag over de visie en achtergrond, de uitdagingen, wijze van realisatie en toekomstplannen.


02 - Businesscase zorg en wonen: Lang leven thuis in de Osdorperhof!

Hoe kun je een wooncomplex voor senioren geschikt maken om langer thuis te blijven wonen? Welke collectieve voorzieningen zijn nodig, en met welke bewonersmix vorm je een vitale zorggemeenschap? Met de Osdorperhof als voorbeeld, bespreken Leo Schrader bewoner, en Jasper Klapwijk, adviseur van de Osdorperhof, de businesscase van een zorggemeenschap. Ze kijken naar het programma van eisen voor het complex, de benodigde investeringen in ruimte en zorgvoorzieningen, wie die investeringen moet doen, de huur van de ruimte en domeinoverstijgende zorgfuncties. Ze laten zien hoe een bewonersorganisatie met een corporatie, een zorgorganisatie, een welzijnsorganisatie, de gemeente en de zorgverzekeraar wonen en zorg integreert en het complex toekomstbestendig maakt.


03 - Cultuursensitieve zorg: Wereldwijk Hengelo

De vergrijzing onder de ouderen met een migratieachtergrond gaat enorm toenemen en zelfs verdrievoudigen. Wat betekent dit voor het wonen? Hoe kunnen wij cultuur sensitieve zorg leveren aan deze groep? De overheid bouwt geen nieuwe verpleeghuizen meer en dat betekent dat ook deze ouderen zo lang mogelijk thuis in de wijk moeten blijven wonen. Op verschillende plekken in Nederland rijzen nieuwe initiatieven op om cultuur sensitieve woonvormen te realiseren voor ouderen met een migratieachtergrond. Wil je weten hoe wij dit in Hengelo hebben aangepakt, kom dan naar deze sessie.

Sevilay Luiken-Dalli van IMEAN Care neemt je mee in de aanpak.


04 - De Bloemendal in uitvoering met De Buurtbrouwerij als drijvende kracht

De maatschappelijke plint van De Bloemendal in Deventer (een complex van Woonzorg Nederland) is omgevormd tot een bruisend centrum. In de Bloemendal wonen diverse doelgroepen samen in een mix van kleinschalige woonomgevingen, het zogenaamd ‘gelaagd wonen’. Dit alles in een sociale leefomgeving waar nabuurschap voorop staat en waar de plint als het kloppende hart fungeert. Je kunt er terecht voor heerlijke koffie, eenvoudige maaltijden en een kletspraatje. Hierbij wordt nauw samengewerkt met leerlingen van speciaal voortgezet onderwijs en een groep enthousiaste vrijwilligers.

Peter Bisschop van stichting De Buurtbrouwerij vertelt hoe de stichting als beheerder met diverse voorzieningen en activiteiten bijdraagt aan dit vernieuwende project.


05 - De Nieuwe Meent; zorg integreren in wonen

Hoe kun je als wooncoöperatie het beste je zorg organiseren? De Nieuwe Meent is een Amsterdamse wooncoöperatie die zorg als kernwaarde heeft. Er is binnen het complex met betaalbare huurwoningen ruimte voor een woongroep van senioren (55+), er is een ontmoetingsruimte voor bewoners en buurt en bewoners willen elkaar vanuit onderlinge solidariteit graag helpen. Maar hoe ver ga je in hulp en ondersteuning? Hoe bewaar je de balans tussen kwetsbare mensen die zorg nodig hebben en vitale mensen die willen helpen?

Lauri Schipper, voorzitter en Jasper Klapwijk, adviseur van De Nieuwe Meent, gaan graag in gesprek over zorg in woongemeenschappen.


06 - De Zorgbutler

De Zorgbutler biedt al ruim 5 jaar een zelfstandige woonplek voor mensen met een lichte tot matige zorgvraag op 3 locaties. De zorg wordt georganiseerd door een enthousiaste zorgondernemer. Tijdens deze sessie wordt een inkijkje gegeven in het woonzorgconcept, praktijkervaringen van bewoners en ondernemer, de leerpunten van de afgelopen jaren, de businesscase en wat er nodig is om de formule op te schalen.

Annemieke Aleven van De Drie Notenboomen en Els Sneep, zorgonderneemster van een Zorgbutler nemen jullie mee. De Drie Notenboomen is de grootste franchiseorganisatie in de zorg bekend van de formules: Herbergier, Thomashuis, Zorgbutler en Thomas op Kamers.


07 - Ecodorp Zuiderveld

Ecodorp Zuiderveld is een succesvol project. Het is een bewonersinitiatief, het is ecologisch, het is zorgzaam, het is betaalbaar en het is de toekomst! Ecodorp Zuiderveld is tot stand gekomen dankzij een open samenwerking tussen bewoners, corporaties, gemeente en bouwer, ieder in zijn eigen rol. Bewoners vormen hierin het geweten van het project en stellen keer op keer de vraag: “waar gaat het ons eigenlijk om? Wat willen we ook alweer bereiken?” De grootste uitdaging bleek de samenwerking tussen bewoners en professionals.

In deze sessie vertelt Bernard Smits van de corporatie WBVG samen met een bewoner van Ecodorp hoe ze het aanpakten en hoe dit Ecodorp in amper drie jaar tijd tot een succesvol project werd.


08 - Een woonwijk met een dak erop: wonen met zorg in Zierik7

Het is eigenlijk een woonwijk - met straten en eigen huizen- waar een dak op is gezet. Het gebouw biedt onderdak aan 93 bewoners die langdurige zorg nodig hebben en aan 30 cliënten die op de geriatrische revalidatie afdeling verblijven. Bewoners met dementie en mensen met fysieke aandoeningen wonen door elkaar heen. Er zijn diverse buurtkamers met een eigen karakter. Hoe wordt technologie ingezet om bewoners en personeel te ondersteunen? Hoe gaat het ‘gespikkeld wonen’? Hoe is de verbinding met de buurt?

Niels Tournoij, locatiehoofd, Zierik7 bij zorgorganisatie Allevo vertelt je graag meer!


09 - GeWoon Thuis in seniorencomplex Ruysdonck

Hans Joore, buurtcoördinator van WoonwenzClaudia Swinkels, ontwikkelaar bij Incluzio Sociale Basis en Ron Hensen, projectmanager bij De Zorggroep nemen je mee naar Ruysdonck in Blerick. Een seniorencomplex met 123 zelfstandige appartementen waar de gemiddelde leeftijd van de bewoners stijgt, de zelfredzaamheid vermindert en waar veel verschillende autootjes van verschillende organisaties die zorg en ondersteuning leveren komen voorrijden. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn deze partners samen met Tzorg en de gemeente Venlo daarom het project 'GeWoon Thuis in Ruysdonck' gestart.

Hans, Claudia en Ron laten zien wat er allemaal gebeurt binnen het project en bespreken de dilemma’s waar zij tegenaan lopen.


10 - Gezond en Wel Thuis in regio Westland, Schieland en Delfland

Ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis laten wonen. Dat is het doel van het project Gezond en Wel Thuis in de regio Westland Schieland Delfland. Het zorgkantoor en de zorgverzekeraar DSW faciliteren de samenwerking tussen woningcorporaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgorganisaties om een nieuw woonzorgconcept, tussen thuis en verpleeghuis, te ontwikkelen. Kwaliteit van leven en welzijn van de oudere bewoners staan centraal. Een vast welzijns-, zorg- en ondersteuningsteam is een cruciaal element.

Soesja Boode, programmanager van het programma Regionale aanpak ouderenzorg en Nathalie Harkes, directeur van de Frankelandgroep, vertellen hoe dit project tot stand is gekomen en welke concrete resultaten het oplevert.


11 - Het verhaal van Austerlitz: zorgzame gemeenschap in optima forma

Als je nog nooit het verhaal van Austerlitz Zorgt hebt gehoord, dan is dit je kans. Inmiddels is deze zorgcoöperatie uitgegroeid tot hét voorbeeld van een succesvol zorginitiatief in ons land. Wat maakt Austerlitz zo bijzonder? De sociale cohesie? De dorpsondersteuner die ook het Wmo-loket is? De nieuwe multifunctionele accommodatie? De meer dan 100 vrijwilligers? De zorgwoningen van de eigen woonstichting? Het eetcafé in gezamenlijk eigendom van het dorp?

Jan Smelik, medeoprichter van Austerlitz Zorgt, vertelt hier enthousiast over en zet het verhaal van Austerlitz ook in landelijk perspectief. Biedt de groei naar meer dan 2000 zorgzame gemeenschappen in Nederland een oplossing voor de tekorten in de ouderenzorg?


12 - Icare Gewoon Thuis

Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit vraagt om keuzes en nieuwe werkwijzen voor de zorg. De Wet Langdurige Zorg is het instrument om de zorg thuis te financieren als er behoefte is aan 24 uurs zorg en welzijn in nabijheid. Maar gaat het altijd om zorg? Of is er iets anders nodig?

Bij Icare GewoonThuis staat leven en welzijn centraal en niet zorg of ziekte.

Sietske Ras, relatiemanager, en Pauline van der Vijgh, kwartiermaker bij Icare, vertellen hoe ze VPT-zorg verspreid in de wijk leveren en opschalen, met gebruik van technologie en een team van medewerkers met en zonder zorgachtergrond.


13 - Hoe bouw je een zorgzame gemeenschap?

Deze inspiratiesessie van Surplus, gericht op het bouwen van een zorgzame gemeenschap, presenteert het project "Samen Thuis". Dit initiatief in Breda-Noord ontwikkelt een woonzorgconcept dat inspeelt op de behoeften van huidige en toekomstige bewoners, met een focus op samenredzaamheid. "Samen Thuis" biedt ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen door samen te werken met woningbouw en gemeente, en streeft naar zelfredzaamheid en gemeenschapsvorming. De sessie deelt inzichten in onderzoek, ontwikkelingsmethoden, financiële aspecten, en de rol van zorgtechnologie en community builders. Er wordt ook een nieuwe nieuwbouwlocatie voorbereid.

Thomas van der Vange en Anja Hartmans vertellen vanuit Surplus meer. Deze organisatie is actief in West-Brabant, en biedt een integraal aanbod van woonzorg, thuiszorg, behandeling en sociaal werk.

Lees hier de bundel van Sociaal Werk Nederland waarin dit voorbeeld van Surplus ook staat beschreven. 


14 - Kloosterkwartier: waar Veghel elkaar ontmoet

Op het terrein van het Klooster van de Zusters Franciscanessen wordt een eigentijdse woon- en leefomgeving ontwikkeld met woningen die ruimte bieden aan jong en oud, voor mensen mét en zonder zorgbehoefte.

In deze projectsessie delen Coen Hendriks (ontwikkelaar Zenzo), Hugo de Vries (woningcorporatie Area) en Joukje Janssen (sociale onderneming Butterfly Effect) de aanpak die zij hanteren bij het versterken van sociale cohesie in de buurt. Hoe smeed je een bruisende woonomgeving uit bestaand erfgoed en nieuwe appartementen? En hoe zorg je ervoor dat bewoners met elkaar het dagelijks leven vormgeven?

In deze sessie worden de belangrijkste werkzame principes nader toegelicht. De workshop wordt gegeven door Coen Hendriks (Zenzo), Hugo de Vries (Area) en Joukje Janssen (Butterfly Effect).


15 - Mantelzorghofje: Hof van Leeuwensteyn Utrecht


Het woonproject Hof van Leeuwensteyn van woningcorporatie Woonin bestaat uit sociale huurwoningen die geschikt zijn voor gezinnen en ouderen die nu of in de toekomst behoefte hebben aan zorg aan huis. Zij vormen met elkaar een woongroep die omkijkt naar elkaar. Het gaat om 94 appartementen waar fitte en zorgbehoevende ouderen wonen en 17 eengezinswoningen voor gezinnen die geselecteerd worden op maatschappelijke motivatie. AxionContinu is aan boord voor het verlenen van zorg en ondersteuning voor de ouderen.

Anemoon van Dijk, manager Wonen bij Woonin vertelt je meer over het eerste mantelzorghofje van Utrecht!


16 - Proeftuin Rondom d’ Oude Raai

In deze proeftuin in Amsterdam-Zuid werken bewonersorganisaties, formele en informele zorgorganisaties samen om oudere buurtbewoners langer prettig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen en betekenisvolle verbindingen aan te gaan in hun buurt. Er is geïnvesteerd in het leggen van verbindingen met ‘attente plekken’ zoals het café op de hoek, de kapper, de tabakswinkel en de moskee. De thuiscoach speelt een centrale rol. Zij heeft ruimte en tijd om met ouderen het gesprek te voeren over hun wensen. Zij is niet gebonden aan individuele organisaties of financieringsstromen, maar kan vanuit een vrije rol een breed netwerk in de buurt ontwikkelen.

Anna Riemersma, programmamanager Informele zorg en Langer Thuis Cordaan en thuiscoach Nicole Stoffelen geven inzicht in de succesfactoren en leerpunten van de proeftuin.


17 - Samenredzaamheid stimuleren in de wijk

Doe mee met 4W, zo heet het pilotproject dat in de wijk Gestel in Eindhoven draait. De 4 Ws staan voor Wonen, Welzijn, Werk en de Wijk. Sociaal werkbedrijf Ergon, woonzorgorganisatie Archipel en woningcorporatie Woonbedrijf werken samen in dit project met als uiteindelijk doel om via buddy’s en maatjes ouderen langer zelfstandig in de wijk te laten wonen.

Tijdens deze sessie nemen Frank Hendriks (Archipel), Peter Ubachs (Ergon), Ruben Harmsen (Woonbedrijf) en Francine Linssen (het Juiste Thuis) je mee in de ins and outs van dit project. Zij zoomen ook in op: de financiering, betrekken van de doelgroep, de rolverdeling, succesfactoren en grootste uitdaging. Laat je inspireren tot grensoverschrijdende samenwerking!


18 - TanteLouise over VanThuisUit: nieuw zorgconcept bevordert zelfredzaamheid in de wijk


Ouderenzorgorganisatie tanteLouise is een van de koplopers als het gaat om het, met behulp van slimme technologie, geven van meer bewegingsvrijheid aan ouderen met dementie.

Deze sessie gaat over: hoe past tanteLouise de intramuraal opgedane kennis toe in de thuissituatie? Hoe verbindt tanteLouise de wijk met het verpleeghuis en andersom? En welke rol spelen technologische hulpmiddelen daarin?

Sabine van der Poorten en Corine Bosters van tanteLouise, vertellen over de ervaringen en praktijk van het zorgconcept VanThuisUit.


19 - Thuisplusflats in Rotterdam groeien en bloeien

Rotterdam is inmiddels ruim 3 jaar onderweg met het omvormen van bestaande seniorencomplexen naar Thuisplusflats. Een Thuisplusflat is een woonzorg-concept voor ouderen, waarin bewoners een eigen appartement hebben en in de gemeenschappelijke ruimte dagelijks activiteiten plaatsvinden. Een Thuisplusflat heeft een vast zorg- en ondersteuningsteam van één preferente zorgaanbieder die zorg levert vanuit de Wmo, Zvw (wijkverpleging) en Wlz (MPT/VPT). Zo kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen met activiteiten en zorg dichtbij. Ook zet de Thuisplusflat in op het tegengaan van de versnippering in de zorg en het toenemende personeelstekort. Een succes, want het aantal Thuisplusflats in de stad gaat omhoog van 6 naar 20! Maar ook leerzaam, want een nieuw concept brengt altijd ook onverwachte en nieuwe uitdagingen met zich mee.

Irene Wiezer, projectleider van de Thuisplusflat van de gemeente Rotterdam, vertelt meer hierover.


20 - Wooncoöperatie De BinnenHaven, wonen met aandacht voor elkaar

Wooncoöperatie De BinnenHaven in Almere is opgericht als een burgerinitiatief om in Almere meer gedifferentieerd te bouwen voor diverse doelgroepen. De directe aanleiding was het prijswinnende ontwerp van een prachtig hofjescomplex in Almere Haven, op een locatie waar voorheen een zwembad was. Er komen 90 appartementen voor alle leeftijdscategorieën en een Vriendenhuis voor 10 vrienden met een beperking. Daarnaast zijn er gezamenlijke voorzieningen, zoals een tuin en een grote keuken. De leden van de coöperatie zijn zelfwerkzaam en intensief betrokken bij het hele bouwproces.

Hans van Bragt, bestuurslid en Ym de Roos, lid van De Binnenhaven verzorgen de interactieve sessie.


21 - Zorgzame gemeenschap rond twee flatgebouwen

In het mooie Kwendelhof in Tilburg staan 192 appartementen verdeeld over twee flatgebouwen. Het is het thuis voor zeer betrokken flatbewoners, zoals Frans, Leny, Thea en Bernadette. De aanwezigheid van sociaal werker / projectleider Sjef van der Klein en community builder Bree Tahapary (ContourdeTwern) bracht een andere sociale dynamiek in Kwendelhof. Samen werkten ze aan het bouwen en versterken van de gemeenschapskracht - voor, met en zeker ook door buurtbewoners. In het afgelopen jaar ontstonden zo onder meer het buren-helpen-buren-initiatief VoorMekaarTeam, de nieuwe ontmoetingsruimte Tante Keet én vooral ook heel veel nieuwe verbindingen en gedeelde verhalen die de bewoners zelf creëerden. Ontdek de community van het Kwendelhof.


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.


Terug naar boven