Werksessies

Tijdens een werksessie leer je werken met een instrument of aanpak om effectiever aan de slag te gaan met je eigen opgave.


22 - Dementievriendelijk bouwen

Het aantal huurders met dementie, vooral in seniorencomplexen, zal de aankomende jaren toenemen. Omdat de omgeving van invloed is op mensen met dementie, kunnen we in de (ver)bouw dementievriendelijke keuzes maken. Zo kun je de omgeving benutten om langer en zelfstandig in een eigen woning te blijven wonen. Hiervoor hebben Woonzorg Nederland en Alzheimer Nederland zich gebogen over een dementievriendelijk Programma van Eisen.

Willemijn Souren (Woonzorg Nederland) en Anne de Boer (Alzheimer Nederland) vertellen je welke dementievriendelijke keuzes je in de bouw van woningen kan maken.


23 - Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt

Ouderen verhuizen niet graag. Zeker niet als het aantrekkelijke geschikte aanbod ontbreekt. Dat is de cruciale voorwaarde om ouderen in beweging te brengen. Maar wat is er nog meer nodig? Platform31 heeft recent een toolkit ontwikkeld, gericht op het stimuleren van doorstroming.

Susan van Klaveren, auteur van de toolkit, gaat samen met Joeri Migchelbrink van de gemeente Amersfoort, in op de vijf interventiecategorieën die doorstroming van senioren bevorderen: passend aanbod, op weg helpen, ontzorgen, prijsprikkel en voorrang. Gevoed door het praktijkverhaal uit Amersfoort en voorbeelden uit het hele land maken deelnemers een eerste schets van een samenhangende (regionale) aanpak, gericht op de leefwereld van senioren.


24 - Gemeenschappelijk wonen: duurzaam wonen, leven en omzien naar elkaar

De laatste jaren hoor je steeds vaker dat mensen liever niet meer met zijn tweetjes of in hun eentje willen wonen. Steeds meer mensen denken na over allerlei vormen van ‘gemeenschappelijk wonen’. En dat realiseren ze op verschillende manieren. Een kenmerk dat al deze initiatieven gemeen hebben is: ‘We willen meer omkijken naar elkaar én we willen duurzamer wonen en leven’.

Hermien Miltenburg is zelf bezig met het opzetten van een woongemeenschap en is bestuurslid bij de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen 50 plus (LVGO) geeft je graag wat praktische suggesties voor het opstarten van een koop- woongroep en/of een huur woongroep.


25 - Inzicht in je wijk

Ditty Blom, expert van het expertteam huisvesting aandachtsgroepen (EHA) licht aan de hand van het instrument de Woonzorgwijzer toe, hoe je met data en kaarten inzicht in je wijk kan krijgen. Waar en hoe wonen ouderen nu en waar zijn de voorzieningen? Hoe is dat in 2035? Tegen welke problemen ga je aanlopen? Vervolgens laat ze met Suzanne Claessens van de gemeente Hulst zien hoe je deze data praktisch gebruikt om te bepalen wat nodig is voor een levensloopbestendige wijk en hoe dit helpt om met alle betrokkenen in gesprek te gaan over welke voorzieningen je nog nodig hebt en waar deze het beste kunnen landen.


26 - Optoppen als oplossing voor de woningcrisis

In Rotterdam en veel andere steden zijn te weinig betaalbare huurwoningen voor ouderen. Dit probleem wordt met de oplopende vergrijzing alleen maar nijpender. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) wil snel meer wooneenheden toevoegen in de strijd tegen de woningcrisis. Dat gebeurt door middel van de BIG5, optoppen, ondertoppen, woning spitsen, woning delen, en waar mogelijk ook via nieuwbouw. Nu is het moment!

SOR realiseert op-top-woningen voor ouderen op woongebouw de Klapwiek in Rotterdam. Op 6 december 2023 is het startsein gegeven. De bouw (de kern) van de woningen, met alle aansluitingen voor keuken, badkamer, elektriciteit vindt plaats in de fabriek. Op een later moment worden de woningen op het woongebouw geplaatst en afgebouwd.

Remco Bouter, manager vastgoed en Bill Heijstek, projectleider vastgoed bij SOR vertellen graag meer over dit project.


27 - Stappenplan collectief wonen: hoe zet je een wooncoöperatie/woongemeenschap op?

Woongemeenschappen hebben een antwoord op tal van vraagstukken rond betaalbaarheid, welzijn, zorg, eenzaamheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, ondermijning. Eigenlijk op alles waar we als samenleving mee worstelen. En woongemeenschappen zijn hot! Of je nu een geïnteresseerde bewoner of een professional bent, ook jij kunt een woongemeenschap mee opzetten. En het liefst samen natuurlijk! Welke variant is voor jou geschikt? Welke stappen zet je?

In deze sessie verzorgd door Bernard Smits, bestuurder van de corporatie WBVG en oprichter van Cooplink maak je kennis met de keuzes die er op je pad liggen en wat de ingrediënten zijn voor een succesvolle woongemeenschap.


28 - Van woonzorgvisie naar uitvoering

Nanke Hofstra, expert van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA), licht aan de hand van haar ervaringen in de praktijk toe hoe je van een visie stapsgewijs naar uitvoering komt. Deelnemers schrijven mee met een invulformat, waarmee zij aan het eind van de sessie hebben geoefend te werken met de ‘matrix uitvoeringsprogramma’. Daarmee worden de contouren van het uitvoeringsprogramma gevormd. Dit geeft de deelnemers een eerste inzicht in de vervolgstap na de
woonzorgvisie.


29 - Voorzorgcirkels, meer omkijken naar elkaar

Zorgen voor elkaar start met omkijken naar elkaar. Wat kunnen inwoners zelf doen, in hun eigen directe omgeving, om het wonen zo prettig mogelijk te maken? Voorzorgcirkels zijn georganiseerde sociale netwerken waar inwoners uitgedaagd worden om meer zorg voor elkaar te gaan dragen.

In deze sessie vertellen Henk Geene (auteur boek Voorzorgcirkels als antwoord op vergrijzing) en Wendy Huijbers (projectleider voorzorgcirkels Land van Cuijk - Sociom) wat een voorzorgcirkel is en hoe je deze opzet. Daarnaast delen zij landelijke ontwikkelingen en praktijkervaringen uit het Land van Cuijk.

Deze sessie is interessant voor welzijns- en zorgorganisaties, woningcorporaties, gemeenten, inwonersinitiatieven en het zorgkantoor.


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.


Terug naar boven