Programma

09.15 uur
Ontvangst deelnemers


10.00 uur
Column door Marjan Berk over wonen in het Occohofje in Amsterdam
Op vrolijke en nieuwsgierige wijze onderzoekt Marjan Berk heden en verleden van het wonen in het Occohofje in Amsterdam, een duurzame woonvorm voor alleenstaande vrouwen.


10.20 uur
Opening door Clairy Polak, dagvoorzitter, journalist, presentator en schrijver van het boek 'Voorbij, voorbij'  een indringend verhaal over leven met een partner die leidt aan dementie


10.30 uur
Inleiding Langer Thuis Wonen; voortgang en resultaten door Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Het programma Langer Thuis is twee jaar bezig. Bij actielijn 3 Wonen zijn de doelstellingen:

  • ruimte geven aan innovatieve woon(zorg)vormen,
  • stimuleren dat ouderen geïnformeerd en ondersteund worden bij verhuizing naar geschikte woonvorm
  • stimuleren dat wijken geschikt zijn voor ouderen door aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen

Hoever staat het met de diverse maatregelen, welke resultaten zijn geboekt en wat moet er de komende jaren nog gebeuren?


10.50 uur
Interview door Clairy Polak met Leo Van Broeck, Vlaamse Bouwmeester en Floris Alkemade, Nederlandse Rijksbouwmeester
Onder leiding van Clairy Polak geven de bouwmeesters hun visie op de bouwopgave voor ouderen en het realiseren van voor ouderen geschikte buurten. Met de prijsvraag Who Cares heeft de Rijksbouwmeester de opgave geagendeerd om naoorlogse woonwijken geschikt te maken voor ouderen en anderen die combinaties van wonen, welzijn en zorg nodig hebben. Hoe staat het met de realisatie van de prijswinnende plannen, wat wordt er geleerd in de Community of Practice. Welke spelers zijn nodig en maken de betrokken gemeenten de opgave waar? Vlaanderen kampt met zijn lintbebouwing. Voorzieningen zijn slecht bereikbaar voor groepen die minder mobiel zijn. De Vlaams bouwmeester pleit voor verdichting van woonmilieus met meer aandacht voor gemeenschappelijk wonen en leven. Heeft hij effect met dit pleidooi? Wat kunnen we leren van onze zuiderburen?


11.10 uur
Pauze - wisselmoment


11.20 uur
Parallelsessies (1e ronde)
De keuze is aan u:

  • kijk de kunst af van innovatieve woon(zorg)vormen
  • leer meer door verdiepende colleges
  • praat mee over knelpunten en oplossingen

12.20 uur
Lunch


13.00 uur
After-lunchsessies (2e ronde)
Deze ronde biedt korte sessies gericht op praktische handvatten, instrumenten en tips om snel te kunnen toepassen in uw eigen praktijk.


13.30 uur
Pauze - wisselmoment


13.45 uur
Parallelsessies (3e ronde)


14.45 uur
Pauze - wisselmoment


15.00 uur
Parallelsessies (4e ronde)
Met onder meer een afsluitende Talkshow onder leiding van dagvoorzitter Clairy Polak waarin de Taskforce Wonen en Zorg ingaat op de urgentie van de opgave en zij haar plannen lanceert!


16.00 uur
Afsluiting met hapje en een drankje


Thuis in de wijk is een initiatief van Aedes, ActiZ, VNG en de ministeries van BZK en VWS in het kader van het programma Langer Thuis.

Praktische informatie

Terug naar boven