Programma editie 2022

Hier staat het actuele programma van het congres Thuis in de wijk.


09.15 uur - Ontvangst op het Kennisplein

10.00 uur - 1e ronde praktijksessies, masterclasses en ronde tafels

11.00 uur - Pauze op het Kennisplein

11.30 uur - Plenaire programma

 • Oscar Kocken, dagvoorzitter, interviewer en programmamaker
 • Cees van Boven, lid van de Taskforce Wonen en Zorg en bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland ziet de urgentie om aandacht te besteden aan seniorenhuisvesting toenemen. Hij is pleitbezorger van een Nationaal Programma Wonen en Ouderenhuisvesting. Daarin moeten het domeinoverstijgende samenwerken, regionale woonzorgakkoorden en het werken aan zorgzame gemeenschappen centraal staan.
 • Bert D'hondt, raadgever armoedebestrijding en algemeen welzijnswerk van de Vlaamse regering (vervangt minister Wouter Beke). Vlaanderen gaat voor zorgzame buurten! De komende twee jaar gaan 120 projecten in Vlaanderen en Brussel aan de slag om van hun buurt een zorgzame buurt te maken. Hoe pakt Vlaanderen dat aan en wat kunnen we in Nederland van deze beweging leren?
 • Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport gaat in haar bijdrage in op haar visie op toekomstbestendige ouderenzorg en de relatie met de woonopgave voor senioren. Wat is de inzet van de overheid op de woonzorg vraagstukken van de komende jaren?

13.00 uur - Lunch op het kennisplein

14.00 uur - 2e ronde praktijksessies, masterclasses en ronde tafels

15.00 uur - Pauze op het Kennisplein

15.15 uur - 3e ronde praktijksessies, ronde tafels en talkshow met onder anderen Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg en wethouder in Nieuwegein

16.15 uur - Hapje en drankje op het kennisplein


Masterclasses, praktijksessies en ronde tafels over onder meer:

 • Gemeentelijke grondbeleid voor wonen en zorg
 • Doorstroming van senioren op de woningmarkt
 • Geclusterde woonvormen met ruimte voor intensieve zorg
 • Van woonzorgvisie naar integraal uitvoeringsprogramma
 • Ouderen nemen het heft in handen; in woorden en daden
 • Zorgzame buurten; concept, ontwerp en voorzieningen
 • Community building in buurten en bestaande ouderencomplexen
 • Technologie; mogelijkheden om langer thuis te kunnen wonen
 • Preventie; het voorkomen of uitstellen van zorg of eenzaamheid
 • Dementie en wonen; hoe ontwerpen wonen en woonomgeving
 • Financiering wooninitiatieven voor en door 55+ers

Maak kennis met concrete projecten zoals:

 • Liv Inn; een getransformeerd zorgcomplex van corporatie Habion
 • Oudenhuis; een kleinschalig wooncomplex voor ouderen met zorg nabij
 • Zonnetij; wooncomplex met voorzieningen van Zorgboog
 • Wij zijn Zuiderschans; de ontwikkeling van een zorgzame gemeenschap
 • Langer Thuis Akkoord in uitvoering in Rotterdam
 • Waaranders een woonconcept waarin diversiteit wordt gestimuleerd
 • Wonen en Zorg 2040; de Utrechtse regionale aanpak van de woonzorgopgave

Klik hier voor de beschrijvingen van de sessies op de pagina Sessies inhoud


Primeur: Lancering Catalogus Woonvormen voor senioren; in deze online tool zijn zes woonvormen voor senioren - met de variaties die we in de praktijk zien - gedetailleerd beschreven. Bruikbaar voor vastgoedprofessionals en bewonersinitiatieven om sneller keuzes te maken en een goed programma van eisen op te stellen. 


Thuis in de wijk is een initiatief van de partners van de Taskforce Wonen en Zorg: ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS, VNG en Zorgverzekeraars Nederland.

Terug naar boven