Verzorgingshuis omgevormd naar Doorleefhuis In Beekbergen

Voormalig verzorgingshuis De Vier Dorpen in Beekbergen is getransformeerd naar een eigentijds wooncomplex voor mensen met een zorgvraag. De plattegrond leent zich uitstekend voor het scheiden van wonen en zorg. Telkens zijn twee appartementen samengevoegd, zodat de bewoners twee kamers hebben inclusief keuken en badkamer. Er was al een grote ontmoetingsruimte aanwezig. De bewoners huren van corporatie Habion en krijgen zorg van de zorgorganisatie Zorggroep Apeldoorn en omstreken via VPT (Volledig Pakket Thuis) of MPT (Modulair Pakket thuis).  De bewoners kijken naar elkaar om en kunnen zo prettig zelfstandig wonen met zorg nabij. 

Habion verzorgt op het congres Thuis in de wijk een praktijksessie over Doorleefhuis De Vier Dorpen. 

Lees hier een artikel over De Vier Dorpen

Verder lezen

Rapport 'Overlap tussen de opgaven aan verpleegzorgplekken en geclusterde woningen' verschenen

Het beleidsprogramma “Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen”, ofwel WOZO, is bedoeld als initiatief om de zorg en ondersteuning van ouderen in Nederland te veranderen. Het programma omvat verschillende maatregelen, initiatieven en voorstellen om de ouderenzorg beter aan te laten sluiten bij de voorkeuren van ouderen en tegelijk ook deze toekomstbestendig te organiseren. WOZO kent in totaal vijf actielijnen. Deze zijn allen afgestemd met de programma’s van andere ministeries.
Actielijn 4 is gericht op de ouderenhuisvesting. Voor de periode tot en met 2030 geldt er een opgave van 50.000 verpleegzorgplekken en 80.000 geclusterde ouderenwoningen. De vraag is hoe groot de overlap tussen beide opgaven is. Daar wordt in dit rapport een schatting van gemaakt.

Lees hier het rapport Overlap tussen de opgaven aan verpleegzorgplekken en geclusterde woningen

Verder lezen

Programma Wonen en Zorg voor ouderen verschenen

We worden met z’n allen steeds ouder. Dat is een groot goed. Een gevolg hiervan is dat het aantal ouderen in onze samenleving sterk zal toenemen. Over twintig jaar is het aantal 65+-ers toegenomen met meer dan 40%. Het aantal 80+-ers neemt nog sterker toe. Naar schatting zijn er in 2040 1,6 miljoen mensen die 80 jaar of ouder zijn, dat is twee keer zoveel als nu.

Lees hier het Programma Wonen en Zorg voor ouderen

Verder lezen

Kamerbrief - Programma Wonen en zorg voor ouderen

Het aantal ouderen in onze samenleving zal naar verhouding sterk toenemen. Nederland is wat betreft huisvesting momenteel nog niet klaar voor de toenemende groep ouderen. Om er voor te zorgen dat ouderen nu en in de toekomst prettig kunnen wonen, is een inhaalslag nodig. Het doel van het programma is dat ouderen in een geschikte woning en leefomgeving met plezier kunnen wonen en kunnen verhuizen als ze dat willen. Om dat te realiseren moet er, mede door de vergrijzing, veel voor ouderen worden gebouwd. Door woningen op maat voor ouderen te bouwen, brengen we daarnaast een verhuisketen op gang.

Lees hier de Kamerbrief Programma Wonen en zorg voor ouderen

Verder lezen

Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen

Nieuwsbericht | 23-11-2022 | 16:05

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te verbeteren wil het kabinet ouderen voorzien in passende woonruimte. Dit staat in het programma Wonen en Zorg voor Ouderen dat ministers De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) vandaag hebben gepresenteerd.

Lees hier verder

Bron: Rijksoverheid.nl/actueel/nieuws

Verder lezen

Terug naar boven