Vrijwilligers maken modern woonzorgcentrum van oud klooster

Zo zouden de zusters Elisabetinnen het gewild hebben. Om ouderen in een zorgzame omgeving oud te laten worden is van het voormalige Elisabethklooster in Kerkrade een modern woonzorgcentrum gemaakt.
Michiel Renierkens, John Franssen en Leo Vrancken konden niet langer aanzien dat het mooie, oude Elisabethklooster leeg stond en verpauperde. Op de fundamenten van het kasteel ‘s-Heeren Anstel werd het Elisabethstift in 1875 gebouwd door de zusters Elisabetinnen. Het heeft dienst gedaan als ziekenhuis, bejaardenhuis, hersteloord, vakantieoord, opvang voor mijnscholieren en gemeenteambtenaren, kleuterschool. De zusters Elisabethinnen verleenden ook ambulante thuiszorg. Verder waren zij actief op het gebied van onderwijs.

Lees hier verder

Bron: www.zorgsaamwonen.nl

De initiatiefnemers van dit woonzorgcentrum leveren ook een bijdrage aan het congres Thuis in de wijk met de praktijksessie Van klooster tot wooncomplex met zorg nabij..... 

Verder lezen

Advies: Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving

Op woensdag 15 februari 2023 is het advies 'Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving' van de Raad van Ouderen aangeboden aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport. In het advies gaat het over de persoonlijke aanpak van preventie. Denk aan bewegen, gezonde voeding, goede tandzorg en langer doorgaan met bevolkingsonderzoeken. Het advies gaat ook over goede voorzieningen in elke wijk en in elk dorp. Zoals een ontmoetingsplein met activiteiten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Ook komt een flexibel pensioen, toekomstgesprekken op het werk en de maatschappelijke bijdrage van ouderen aan bod. Bedrijven en organisaties hebben daar ook een rol in. Daarom staan er in het advies aanbevelingen over arbeid, basisstructuur en persoonlijke preventie.

Lees hier verder.

Bron: www.beteroud.nl

Op het congres Thuis in de wijk is aandacht voor preventie zoals bij de sessie over voorzorgcirkel en de sessie over T-Huiz en de excursie naar T-Huiz

Verder lezen

Meer Thuisplusflats in Rotterdam

In Rotterdam komt er uitbreiding van het aantal Thuisplusflats. Sinds 2021 zijn er in Rotterdam Thuisplusflats; bestaande seniorencomplexen waar oudere Rotterdammers wonen. In een Thuisplusflat hebben bewoners een eigen appartement, maar worden er ook activiteiten georganiseerd rondom bewegen, samen eten en ontmoeting. Gebleken is dat de Thuisplusflats een positief effect hebben, zowel voor bewoners als voor zorgorganisaties. De gemeente wil daarom naar twintig thuisplusflats toe. Ook in Amsterdam zijn er concrete plannen voor dergelijke flats. De Lang Leven Thuisflats, zoals ze in Amsterdam heten, moeten het gat vullen tussen thuis en het verpleeghuis.

Lees hier verder

Bron: www.taskforcewonenzorg.nl

Kom meer te weten over de Thuisplusflats tijdens de praktijksessie die wordt verzorgd door Hanneke Schottert van de gemeente Rotterdam.

Verder lezen

Subsidie collectieve wooninitiatieven - Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord Brabant stelt een budget van 600.000 euro beschikbaar voor vormen van collectief wonen. Het gaat om subsidie voor de oprichting van een initiatief, het doen van onderzoek naar haalbaarheid van het project en voor de project- en procesbegeleiding.

De subsidie kan worden aangevraagd door een collectief wooninitiatief of sociale onderneming. Het geldt voor nieuwbouw maar ook voor aanpassingen in de bestaande bouw. De subsidieregeling stelt voorwaarden aan de betaalbaarheid en duurzaamheid van de te realiseren woningen. Woningbouwinitiatieven kunnen zowel nieuwbouw betreffen, als kleinschalige transformaties, zoals verbouw/ombouw van bestaand vastgoed, of sloop-nieuwbouw.

Lees hier verder

Bron: www.brabant.nl

Verder lezen

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra keynote speaker congres ‘Thuis in de wijk’

Met het College van Rijksadviseurs adviseert Rijksbouwmeester Francesco Veenstra vanuit een onafhankelijke positie bewindspersonen gevraagd en ongevraagd over actuele maatschappelijke opgaven zoals de woonzorgopgave.  Met de inzet van ontwerp onderzoekt hij hoe onze buurten voor iedereen leefbaar en betaalbaar kunnen zijn én blijven.

Verder lezen

Terug naar boven