Samenwerking rond mantelzorghof

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een corporatie en een zorgorganisatie rond het ontstaan van nieuwe woonconcepten, is die tussen corporatie Woonin en zorgorganisatie AxionContinu. Zij bouwen samen aan een mantelzorghof ‘Hof van Leeuwesteyn’ in Utrecht. Het complex  bevat 17 ruime gezinswoningen, 94 appartementen voor fitte 55-plussers en appartementen voor senioren die zorg nodig hebben. De huizen staan gespikkeld door elkaar heen. Het is de bedoeling dat de bewoners, de gezinnen en de ouderen een community met elkaar vormen en naar elkaar omkijken. Zorgorganisatie Axion Continu zal de zorg leveren aan de mensen die dit nodig hebben. Zij ondertekenden recentlijk een overeenkomst. De oplevering is in juni 2024. Op het congres Thuis in de wijk vertelt Anemoon van Dijk, manager Wonen bij Woonin meer over het eerste mantelzorghofje van Utrecht!

Verder lezen

Zorgzame gemeenschappen zijn juist nu nodig!

Met het personeelstekort in de zorg, toenemende vergrijzing en krapte op de woningmarkt zijn gemeenschappen waar mensen naar elkaar omzien hard nodig. Zowel in buurten maar ook binnen wooncomplexen. Een mooi voorbeeld van een zorgzame gemeenschap binnen een gebouw is te vinden in wooncomplex Wij zijn Zuiderschans in Den Bosch. Daar wonen senioren, mensen met dementie en buurtverbinders samen. De buurtverbinders die tussen de 20-50 jaar oud zijn,  zorgen voor verbinding tussen de bewoners en de buurt. Dat doen ze voor ongeveer 8 uur per week per week.  Zij worden begeleid door de community coach van Butterfly effect, de organisatie die helpt met het opbouwen en onderhouden van een gemeenschap.

Zorgzame gemeenschappen zijn juist nu nodig!Verder is het concept  ‘Boefjes en Barista’s’ ook aanwezig in het wooncomplex: ouders, kinderen en de oudere bewoners ontmoeten elkaar iedere woensdagochtend. Zij doen tussen 9-12 uur samen spelletjes, zij knutselen en bewegen samen. Ook drinken ze gezamenlijk  koffie: ‘een bakkie geluk.’ Zo zijn er op verschillende manieren verbindingen tussen bewoners en buurtbewoners. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waarin mensen elkaar kennen en omkijken naar elkaar. Precies wat er nodig is om samen prettig oud te worden.

Josta van Bockxmeer en Lynn Berger schreven een artikel over Wij zijn Zuiderschans in De Correspondent. Je kunt het artikel hier lezen.

Op het congres ‘Thuis in de wijk’ kun je kennismaken met Wij zijn Zuiderschans alsmede met Boefjjes en Barista’s en met Butterfly effect, de organisatie die de buurtverbinders begeleidt en helpt met het opbouwen en onderhouden van een gemeenschap.

Verder lezen

Thuis in de wijk op 13 maart 2024 in Den Bosch

De datum en locatie van de 4de editie van het congres Thuis in de wijk zijn bekend.

Op woensdag 13 maart 2024 vindt Thuis in de wijk plaats wederom in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. De dag zal starten rond 10.00 uur en eindigen rond 16.30 uur. De focus ligt dit keer op het realiseren van nieuwe (woon)zorgconcepten als voorwaarde voor het langer zelfstandig wonen van ouderen. Ook is er aandacht voor de buurt waar de woonvormen deel van uitmaken.

Verder lezen

Verslag, video, foto's en presentaties Thuis in de wijk 2023 online

Op 22 maart vond het congres Thuis in de wijk plaats. We kijken terug op een leerzame, prettige dag waar ruim 650 initiatiefnemers, professionals en geïnteresseerden kennis hebben gemaakt met boeiende sprekers en bloeiende initiatieven. De afternovie is nu te bekijken om nog even na te genieten of - als je het congres hebt gemist - een indruk te krijgen. Ook zijn er een flink aantal presentaties en foto's te zien evenals een kort congresverslag.

Klik hier voor het verslag, de video en foto's en de presentaties.

Veel inspiratie, plezier en succes gewenst!

En graag tot de volgende keer!

Verder lezen

VanThuisUit biedt ouderen steun in de rug

CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ en zorgorganisatie tanteLouise, hebben een nieuw zorgconcept ontwikkeld: VanThuisUit. Dit biedt een antwoord op de uitdagingen binnen de ouderenzorg met de toenemende vergrijzing, het personeelstekort in de zorg en het langer thuis blijven wonen door ouderen. Het is een plek voor ouderen met beginnende dementie of lichamelijke beperkingen die ondersteuning nodig hebben; begeleiding, behandeling. Het gaat erom dat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Ook moet de mantelzorger zoveel mogelijk ontlast worden. Het is bedoeld voor mensen die een wmo- of wlz-indicatie nodig hebben. De eerste Van ThuisUit-vestiging is geopend in Steenbergen. Daar is een Dag- & Doecentrum en er zijn logeerappartementen. Ook biedt tanteLouise, ondersteuning in de thuissituatie.

De zorgorganisatie tanteLouise hoopt dat het concept in heel het land navolging krijgt en er is ook al veel belangstelling voor dit concept. Op het congres Thuis in de wijk is er een praktijksessie over VanThuisUit.

Lees hier verder

Bron: zorgsaamwonen.nl

Verder lezen

Terug naar boven