• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Pagina 4 van 4

Programma Wonen en Zorg voor ouderen verschenen

We worden met z’n allen steeds ouder. Dat is een groot goed. Een gevolg hiervan is dat het aantal ouderen in onze samenleving sterk zal toenemen. Over twintig jaar is het aantal 65+-ers toegenomen met meer dan 40%. Het aantal 80+-ers neemt nog sterker toe. Naar schatting zijn er in 2040 1,6 miljoen mensen die 80 jaar of ouder zijn, dat is twee keer zoveel als nu.

Lees hier het Programma Wonen en Zorg voor ouderen

Verder lezen

Kamerbrief - Programma Wonen en zorg voor ouderen

Het aantal ouderen in onze samenleving zal naar verhouding sterk toenemen. Nederland is wat betreft huisvesting momenteel nog niet klaar voor de toenemende groep ouderen. Om er voor te zorgen dat ouderen nu en in de toekomst prettig kunnen wonen, is een inhaalslag nodig. Het doel van het programma is dat ouderen in een geschikte woning en leefomgeving met plezier kunnen wonen en kunnen verhuizen als ze dat willen. Om dat te realiseren moet er, mede door de vergrijzing, veel voor ouderen worden gebouwd. Door woningen op maat voor ouderen te bouwen, brengen we daarnaast een verhuisketen op gang.

Lees hier de Kamerbrief Programma Wonen en zorg voor ouderen

Verder lezen

Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen

Nieuwsbericht | 23-11-2022 | 16:05

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te verbeteren wil het kabinet ouderen voorzien in passende woonruimte. Dit staat in het programma Wonen en Zorg voor Ouderen dat ministers De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) vandaag hebben gepresenteerd.

Lees hier verder

Bron: Rijksoverheid.nl/actueel/nieuws

Verder lezen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Pagina 4 van 4
Terug naar boven